BUSINESS CENTRAL - TURKISH LANGUAGE

Türkçe Dil Katmanı uygulaması, Dynamics 365 Business Central uygulamasına Türkçe dil katmanı ekler.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - TURKISH LOCALIZATION (LEGISLATION)

Türkiye Yerelleştirmesi uygulaması, Dynamics 365 Business Central uygulamasına Türkiye yerel mevzuatını ve raporlamalarını ekler.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - TURKISH PAYROLL

Bordro uygulaması, Türkiye mevzuatına uygun olarak çalışan bordrosu oluşturup takip etmenizi ve genel muhasebeye göndermenizi sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - E-INVOICE

E-Fatura uygulaması, satış, satınalma ve servis faturalarınızı elektronik fatura mevzuatına uygun olarak gönderip, almanızı sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - E-ARCHIVE INVOICE

E-Arşiv Fatura uygulaması ile, satış faturalarınızı satınalma iade faturalarınızı ve servis faturalarınızı alıcılarına pdf, html vb. formatlarda e-posta, sms veya herhangi bir elektronik yolla, hatta matbu olarak gönderebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - E-DESPATCH

E-İrsaliye uygulaması, satış, satınalma ve servis sevk irsaliyelerinizin elektronik irsaliye mevzuatına uygun olarak gönderip, almanızı sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - E-LEDGER

E-Defter uygulaması, yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter mevzuatına uygun olarak oluşturulmasını ve entegrasyonunu sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - LICENSE MANAGER

Navapp Lisans Yöneticisi, lisanslama gerektiren tüm Navapp uygulamalarının lisans bilgilerinin yönetildiği uygulamadır.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - WITHHOLDING TAX

Tevkifat uygulaması, Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tevkifat - stopaj kayıtlarını oluşturmanızı sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - TCMB DOWNLOAD EXCHANGE RATES

Bu uygulama, TCMB tarafından yayınlanan döviz kurlarının ERP sisteminize indirilip ilgili işlemlerde kullanılmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - EXCHANGE RATE ADJUSTMENT TR

Bu uygulama ile döviz kuru değerlemelerinizi Türkiye mevzuatına uygun olarak yapabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - DOCUMENT REVERSING

Bu uygulama satış, satınalma ve servis belgeleri için ayrıntılı ters işlem işlevi sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - EXCHANGE RATE TYPES

Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış olmak üzere dört farklı döviz kuru türü kullanarak muhasebe kayıtlarınızı oluşturun.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - ACCOUNT LEDGER TYPE

Cari, avans ve kesinti işlemlerinizde için farklı muhasebe hesaplarını kullanarak G/M girişlerinizi oluşturun.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - BANK LIST

Bu uygulama ile Microsoft Dynamics 365 Business Central içinde genel bir banka listesine ve her bankaya bağlı genel bir şube listesine sahip olabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - LONG SHORT TERM ACCOUNTS

Türkiye'de kullanılan Tek Düzen Hesap planında uzun ve kısa dönem olarak takip edilen hesap kodları bulunmaktadır. Bu uygulama ile her iki dönem hesaplarınızı yönetebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - CREDIT MANAGEMENT

Bu uygulama ile kredi, leasing gibi borç hesaplarınızı takip edebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - POSTING DESCRIPTION TEMPLATE

Deftere nakil açıklamaları kontrolünüz altında. Günlükler ve belgeler üzerinde, girdiğiniz verilere göre açıklamalarınız belirlediğiniz şablona uygun olarak oluşur.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - PAYMENT PLAN

Satış ve satınalma belgelerinizin üzerine, daha önceden tanımladığınız ödeme planı şablonlarınızı uygulayın ve belgelerinizi taksitli olarak takip edin.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - GUARANTEE MANAGEMENT

Teminat Yönetimi uygulaması ile alınan ve verilen tüm teminatlarınızı takip edebilir ve teminat hareketlerini uygun muhasebe hesaplarında kayıt altına alabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - EXCHANGE NOTES

Kambiyo senetleri uygulaması ile, tüm çek ve senet evraklarınızın takibini yapın. Çek ve senet hareketleri ile ilgili muhasebe kayıtlarınızı oluşturun.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - DOCUMENT MULTIPLE DISCOUNT

Belge çoklu iskonto uygulaması ile, satış/satınalma belgelerinizin satırlarına, üst üste iskontolar girin ve tek bir birleştirilmiş iskonto ile hesaplamalarınızı yapın.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - DIMENSION MANAGEMENT

Boyut yönetimi uygulaması ile, muhasebe kayıtlarınız oluşurken doğru boyutları, doğru boyut değerleri ile seçmeniz sağlanır.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - ADVANCE REQUEST

Çalışanlarınız için avans taleplerini girebilir ve onaya gönderebilirsiniz. Onaylanan ve gerçekleşen avans taleplerini otomatik olarak muhasebe sisteminize işleyebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - ANNUAL LEAVE MANAGEMENT

Yıllık izin yönetimi uygulaması, personelin izin kıdem başlangıcına göre hakettiği izinlerin otomatik olarak hesaplanması süreçlerini yönetmenize yardımcı olur.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - CASH FLOW TR

Nakit akışı uygulaması, borç çeki, borç senedi, alacak çeki, alacak senedi ve kullanılan kredilerin, Microsoft Dynamics 365 Business Central nakit akış uygulamasına yansımasını sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - GL ACCOUNT ANALYSIS

Genel Muhasebe Analiz uygulaması, genel muhasebe girişlerine kaydedilen yevmiye fişlerinde kullanılan boyutlar ile, kaynak türü ve kaynak no alanlarını kullanarak detaylı rapor alınmasını sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - CREDIT MANAGEMENT - ACCOUNT LEDGER TYPE CONNECTOR

Bu uygulama, kredi yönetimi uygulaması ile hesap defter türü uygulamasının birlikte çalışmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - EXCHANGE NOTES - ACCOUNT LEDGER TYPE CONNECTOR

Bu uygulama, kambiyo senetleri uygulaması ile hesap defter türü uygulamasının birlikte çalışmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - LONG SHORT TERM ACCOUNTS - ACCOUNT LEDGER TYPE CONNECTOR

Bu uygulama, uzun kısa dönem hesaplar uygulaması ile hesap defter türü uygulamasının birlikte çalışmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - EXPENSE DOCUMENT

Masraf belgesi uygulaması, personelin şirket dışında yaptığı harcamaları kayıt altına aldıkları formdur.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - PAYMENT REQUEST

Ödeme talebi uygulaması, vadesi gelen, ödenmesi gereken tedarikçi ödemeleri, kredi geri ödemeleri, personele yapılan avans ödemeleri gibi süreçlerin hazırlanmasına ve hazırlanan ödeme talebi belgelerinin onay süreçlerine dahil edilmesine yardımcı olur.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - PURCHASE MANAGEMENT

Satınalma yönetimi uygulaması sahadan gerekli ihtiyaçların toplanmasına ve uygun satınalmanın yapılmasına yardımcı olur.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - DOCUMENT CURRENCY

İşletmeler yabancı para birimi ile temin ettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirirken, fiyat listelerini dövizli olarak hazırlayıp, faturanın oluşturulacağı tarihte oluşacak kur farkından korunmak istemektedir. Bu tür süreçlerde satış/satınalma teklif, sipariş ve fatura belgeleri istenen belge döviz cinsi ile oluşturulabilir ve aynı belge de farklı belge döviz cinsleri seçilebilir.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - OVERHEAD DISTRIBUTION

Kapasite merkezi dağıtım anahtarları ile üretilen mamul veya yarı mamullerin üzerine, hesap planında belirlenen hesaplarda yer alan maliyetlerin dağıtılması sağlanır. Hesap planında yer alan her bir gider türü için dağıtım anahtarları tanımlayabilir ve bu anahtarlara göre üretilen mamullerin maliyetlerini dağıtabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - HR

İnsan Kaynakları çözümü ile çalışanlarınızı niteliklerine göre sınıflandırabilir, zimmet takiplerini yapabilir, insan kaynağınızı rahatça yönetebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - CLOUD COLLECTION

Microsoft Dynamics 365 Business Central üzerinde geliştirdiğimiz Bulut Tahsilat uygulaması, finansal verilerinizi Bulut Tahsilat portalına sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - E-RECONCILIATION

Dijital dönüşümün önemini kavrayan işletmeler için Navapp e-Mutabakat, kağıt tabanlı süreçleri geride bırakmanızı ve daha verimli bir iş yapma yolunda adım atmanızı sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - PERSONNEL SELF SERVICE

Personel Self Servis uygulaması kullanıcıların internete bağlı oldukları her noktadan personel verilerine erişmelerini sağlar.

Daha Fazla Bilgi  

BUSINESS CENTRAL - INFLATION ACCOUNTING

Microsoft Dynamics 365 Business Central üzerinde geliştirdiğimiz Navapp Enflasyon Muhasebesi çözümü ile stok kartları ve sabit kıymet kartlarınıza dönemsel olarak enflasyon muhasebesi hesaplamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi