İnsan Kaynakları modülü ile çalışanlarınızı niteliklerine göre sınıflandırabilir, zimmet takiplerini yapabilirsiniz.

İnsan Kaynakları modülü ile çalışanlarınızı niteliklerine göre sınıflandırabilir, zimmet takiplerini yapabilirsiniz.

İşletmelerin ihtiyacı olan Personel Talebi, İş İlanı, İş Başvuruları, Taşeron Çalışanların Yönetimi, Eğitim Talepleri, Taşeron Çalışanı Puantaj İşlemleri, Devamsızlık Takiplerinin yapılabilmesi için İnsan Kaynakları Çözümümüzü kullanabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Çözümümüz sayesinde işletmelerin Personel Talebi ile başlayan süreçleri, İş İlanlarının yayınlanması, İş Başvurularının toplanması, işe alınmasına karar verilen İş Başvurusunun onay aşamaları sonrasında Çalışan Kartına dönüştürülmesi ile tamamlanmaktadır.

Çalışanlardan gelen eğitim talepleri girilebilmekte, verilmiş olan eğitimler çalışan kartlarına işlenebilmektedir.

İnsan Kaynakları çözümü ile çalışanlarınızı niteliklerine göre sınıflandırabilir, zimmet takiplerini yapabilir, insan kaynağınızı rahatça yönetebilirsiniz.
Başvuru Yönetimi image
İnsan kaynağı tedarik sürecinde işletmelerin kendi öz geçmiş kütüphanelerini oluşturmaları, ihtiyaç anında talep edilen kaynağın tedarik edilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Zaman içerisinde işletmenin vermiş olduğu ilanlara başvuran adayların özgeçmişleri, işletmenin kendi web sitesindeki kariyer sayfalarından toplanan öz geçmişlerin kayıt altına alınmasında zorluklar yaşanmaktadır.

İşe alım süreçlerinin yönetilmesinde personel talepleri, iş ilanları, iş başvuruları önemli rol oynamaktadır. Personel talebinden başlayarak işe alım süreçlerinin sonunda personelin Ücret Bordrosu modülünde kaydının tanımlanmasına kadar geçen sürede tüm aşamalar insan kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir.

Navappro içerisinde yer alan Başvuru Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • İş başvurularını personel talepleri ve iş ilanları ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede personel talebi ve iş ilanlarına başvuru yapan adayları izleyebilirsiniz.
 • Adaylarınızın tüm bilgilerini iş başvuru kartlarına kayıt edebilir, istediğiniz niteliklere uygun adaylarınızı hızlıca bulabilirsiniz.
 • Mülakat sorularınızı iş başvuru kartlarına tanımlayabilir, adaylarınızın mükatta verdiği cevapları kayıt altına alabilirsiniz. Bu sayede adayınızla geçmişte yaptığınız mülakatlara erişebilirsiniz.
 • İş başvurularına iş akışları bağlayabilir, onay rotasından geçirebilirsiniz. Bu sayede onaylı iş başvurularınızı personel departmanına iletebilirsiniz.
 • İş başvurularınıza adayların kişisel özgeçmişlerini ek olarak iliştirebilirsiniz.
Eğitim Yönetimi image
Günümüzde işletmelerin değeri, maddi varlıklarından ziyade, barındırdığı insan kaynağının niteliğine göre ölçülmeye başlanmıştır. Kurumsal işletmeler çalışanlarının niteliklerini en üst düzeye çıkarmak için mesleki eğitim ile kişisel gelişim eğitimleri düzenlemektedir. Çalışanları için yıl içerisinde eğitim planları oluşturmakta, çalışanların verimlerini yukarıya çekmek için çaba göstermektedir.

İnsan Kaynakları Çözümü içerisinde yer alan Eğitim Yönetimi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • İşletme içerisinde talep edilen eğitimler için eğitim talep kartları oluşturabilirsiniz. Bu sayede eğitimleri türlerine göre analiz edebilirsiniz.
 • Eğitim taleplerine iş akışları bağlayarak onay rotasından geçirebilir, onaylanmış eğitimler için eğitim organize edebilirsiniz
 • Düzenlediğiniz eğitimler için eğitim kartları hazırlayabilir, eğitim katılımcılarına e-posta ile duyuru gönderebilirsiniz.
 • Düzenlenen eğtiimlere katılımcıları kayıt altına alabilir, eğitim sonrasında anket formları oluşturulabilir.
İlan Yönetimi image
İşletmeler ihtiyaç duydukları insan kaynağını temin edebilmek için kendi öz geçmiş kütüphanelerini kullanabildikleri gibi zaman zaman insan kaynakları şirketlerinin veritabanlarını ve ilan mekanizmalarını kullanabilmektedir.

İş ilanı yayınlamak insan kaynağı tedarik ederken daha büyük kitlelere ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. İlana başvuran adayları tasniflemek, niteliklerine göre görüşmeye çağrılacak adayları belirlemek insan kaynakları departmanının temel görevlerinde yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi içerisinde yer alan İlan Yönetimi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • İş ilanlarınızı personel talepleri ile ilişkilendirebilir, iş ilanı verilmiş veya verilecek olan taleplerinizi kontrol edebilirsiniz.
 • İş ilanları ile iş başvurularını ilişkilendirebilir, iş ilanınız için başvuru yapan adayları inceleyebilirsiniz.
Personel Talebi image
İşletmelerin geleceğe güvenli bir şekilde bakabilmeleri için varolan insan kaynağını çok iyi yönetmeleri, büyüme dönemlerinde ise ihtiyaç duyulan insan kaynağını tedarik etmede hızlı ve doğru karar vermeleri gerekmektedir.

İnsan Kaynakları departmanın işletmenin kültürüne uygun, istenen niteliklerde çalışan tedarik edebilmesi için talep edilen çalışanın özelliklerinin en iyi şekilde tarif edilmesi çok önemlidir. Doğru özellikler ile talep edilmemiş bir insan kaynağı için doğru çalışanın bulunması hayli güçtür.

Zaman içerisinde işletme içerisinden talep edilen insan kaynağının departman bazında kayıt altına alınması, hangi özelliklerde çalışana daha çok ihtiyaç duyulduğunun analiz edilmesinde insan kaynakları departmanına kılavuzluk etmektedir.

İnsan Kaynakları Çözümünde yer alan Personel Talebi Yönetimi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • İşletme içerisinde oluşan personel taleplerini elektronik ortama aktarabilir, iş akışlarına bağlayabilir, onay rotasından geçirebilirsiniz. Bu sayede onaylanmamış olan personel talebinin İnsan Kaynakları departmanına ulaşmasını engelleyebilirsiniz.
 • Personel taleplerini talep eden departman, iş kolu, ve personel niteliklerine göre tasnif edip, raporlayabilirsiniz.
 • Personel taleblerini iş ilanları ve iş başvuruları ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede talebiniz için verilen ilanlara ve başvuran adaylara göz atabilirsiniz.
Memnuniyet Anketi image
Personelin dönemsel olarak memnuniyetini ölçmek için anketler düzenleyip, bu anketleri kayıt altına alabilirsiniz. Anket sorularını belirleyebilir, personelin vermiş olduğu cevaplara göre işletmenizde personelin hangi konularda memnun, hangi konularda memnuniyetsiz olduğunu ölçebilirsiniz.

İşten ayrılan personelinizin ayrılma nedenlerini de yine memnuniyet anketleri ile ölçebilir. İşletmenizde yeniden düzenlemeniz gereken politikalara hakkında bilgilere erişirsiniz.

Dönemsel yapılan ve kayıt altına alınan Memnuniyet Anketleri ile, işletmeler istedikleri zaman, istedikleri dönem için personelin işletmelerinden ne kadar memnun olduğuna erişebilirler. Günümüzde insan kaynağının bu derece önemli bir hale geldiği, rekabetin en üst seviyeye çıktığı noktada, işletmelerin mevcut insan kaynağının memnuniyetini bilmesi, geleceğe daha emin adımlarla yürümelerine yardımcı oluyor.
İzin Yönetimi image
Navapp İK çözümü personelin kendi izin taleplerini internete bağlı oldukları her yerden işletmeye iletmeleri üzerine kurgulanmıştır. Personel izin talebini oluşturduktan işletmedeki rolüne göre izin talebini onaya gönderir ve onay süreçlerinin kontrol altına alınması sağlanır.

İzin Taleplerinin onaylanması ve izinin gerçekleşmesi sonrasında İnsan Kaynakları departmanı izin taleplerini personelin izin defterine otomatik olarak aktarır. Bu süreçte izinlerin manuel olarak yönetilmesi ortadan kalkar.

Navappp İK, düzenli olarak personelin yıllık izin sürelerini takip eder, hak etmiş olan personelin izin defterine izin hakedişlerini otomatik olarak kaydeder. Bu sayede işletmenin izin yüküne her zaman güncel olarak erişilebilir.

Navapp İK içerisinde yer alan izin yönetimi, Navapp Ücret Bordro modülü ile de entegre bir şekilde çalışır. Personel kartlarına kayıt edilen izinler, ay sonunda hesaplatılan bordrolara otomatik olarak aktarılır.
Cezalar ve İhtarlar image
İşletmelerde çok istenen bir durum olmasa da, personellere zaman zaman ihtar veya ceza uygulanabilmektedir. Personele verilen bu uyarı ve ihtarların kayıt altına alınması için Navap İK çözümünü kullanabilirsiniz. İhtar ve cezanın nedenleri, ne zaman gerçekleştiği, şahitlerin bilgisi gibi tüm bilgiler bu bölümde izlenir ve kayıt altına alınır. Geçmişte Personelin aldığı ihtar ve uyarılara hızlıca ve doğru bir şekilde Personel kartları üzerinden ulaşılır, bu sayede İK departmanlarının iş yükü ciddi oranda azalır.

Ceza ve ihtarlar için kullanılan matbu formlar, ceza/ihtar belgeleri üzerinden yazdırılarak imza altına alınabilir.
Personel Değerlendirme image
İşe yeni başlayan personeller veya mevcut süreçte çalışmaya devam eden personel için dönemsel olarak değerlendirme belgeleri oluşturulur. İşletmeler bu belgeler ilee personelin görevlerine ne kadar uyum gösterebildiği, geliştirilmesi gereken noktaalrı ve personelin amirlerinin görüşlerini kayıt altına alırlar.

Navapp İK, Personel Değerlendirme belgeleriyle, işletmenin hazırlayacağı soru setlerine verilen cevapları kayıt altına alır. Personel kartları üzerinden personelin geçmişteki değerlendirme belgelerine erişilebilir bu sayede personelin zaman içerisinde yapmış olduğu gelişim doru bir şekilde yönetilir.
Personel Belge Yönetimi image
İşletmelerde çalışan personelin özlük dosyalarında mutlaka bulunması gereken belgeler, personel tarafından imzalanması gereken belgeler yer alması gerekiyor. Türkiye mevzuatında personel özlük dosyasının çok büyük önemi var, bu nedenle bir personelin özlük dosyasında olması gereken belgeler, süresi dolan belgeler, eksik belgeleri yönetmek çok büyük önem arzediyor.

Navapp İK personel bazında özlük dosyasında bulunması gereken evrakların yönetimini gerçekleştirir. Personelin hangi belgeleri var hangi belgeleri eksil veya yenilenmesi gereken belgeler hangileri. Bu bilgilerin tamamını Navapp İK alt yapısı içerisinde yönetebilirsiniz.
Çalışan Portalı image
Navapp İK uygulaması doğrudan Business Central kullanıcı hesabı olmayan personellerin Personel Self Servis uygulaması ile kalan yıllık izinlerini takip etmesine, izin talebinde bulunmasına ve onaya göndermesine yardımcı
olur.
İzin Talebi onaylayıcıları Personel Self Servis uygulaması üzerinden İzin Taleplerini rahatlıkla onaylayabilirler.
Kullanıcılar Personel Self Service uygulaması ile istedikleri dönemin Ücret Hesap Pusulasına erişebilirler, bu
sayede Personel Departmanının Ücret Hesap Pusulası dağıtımına yardımcı olur.
Personel Self Servis Uygulaması kullanıcıların internete bağlı oldukları her noktadan personel verilerine erişmelerine yardımcı olur.