Türkiye mevzuatına uygun, SGK ile entegrasyonu en üst seviyede olan Navapp Ücret Bordrosu modülü ile tüm Personel departmanı süreçlerinizi kontrol altında

Navapp Ücret Bordrosu ile personeli tanımlayın, SGK’ya bildirimleri gerçekleştirin. İşe Giriş, işten çıkış ve transfer süreçlerine ait hareketleri doğrudan SGK’ya iletin, manuel olarak bildirim yükünden kurtulun.

Mevzuata yeni eklenen teşviklere hızla uyum sağlayan Navapp Ücret Bordrosu ile, tüm teşvik süreçlerinizi yönetin, teşvik hesaplamalarını gerçekleştirin, doğru SGK bildirimlerini ve muhasebeleştirme süreçlerini yönetin.

PDKS sisteminden verileri aktarın, fazla mesailer, izin günleri gibi bordro hesaplamaya baz verileri rahatça yönetin. Doğru bordro hesaplama süreçlerini garanti altına alın. Navapp Ücret Bordrosu Modülü açık kod yapısı sayesinde farklı PDKS sistemleriyle veri alışverişinde bulunabilir. PDKS sistemlerinden günlük olarak veri aktarımı yaparak, düzeltilmesi gereken verileri personelin yöneticisine bildirir ve düzeltmelerin sonucunda doğru bordro hesaplamasını garanti altına alır.

Navapp Ücret Bordrosu ile Navapp İnsan Kaynakları modülü birbiriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Navapp İnsan Kaynakları modülünde başlayan işe alma süreci Navapp Ücret Bordrosu modülüne personelin aktarılmasıyla beraber kesintisiz devam eder.

Navapp Ücret Bordrosu modülü Microsoft Dynamics 365 Business Central üzerinde geliştirilmiştir. Microsoft Dynamics 365 Business Central'ın On-Prem veya Cloud ortamlarında güvenle çalışır. Navapp Ücret Bordrosu modülü Cloud ortamında çalışabilmesi için Microsoft Appsource üzerinde yayınlanmıştır.

Navapp Ücret Bordrosu Modülü ile personelin ay içerisinde çalıştığı masraf yerlerinikayıt altına alabilir, ay sonunda personel maliyetini doğru masraf yerlerine dağıtabilirsiniz.


Otomatik Parametre Güncelleme

Navapp Ücret Bordrosu dönemsel olarak yenilenen, Gelir Vergisi Dilimleri, SGK Taban / Tavan değerleri, Asgari Ücret Tutarı gibi parametreleri otomatik olarak dönemi geldiğinde kendisi günceller. Bu özellik sayesinde Ücret Bordrosu hesaplamalarını hataya neden olmadan doğru bir şekilde hesaplarsınız. Otomatik parametre güncellemeleri ilePersonel Departmanı güncel parametreleri takip derdinden kurtulur. Personel Departmanı işini yönetmeye odaklanır, iş kanunları gereği yapması gereken operasyonel işlere daha çok vakit ayırır.

SGK Bildirimleri

Navapp Ücret Bordrosu işe giriş, işten çıkış ve transfer süreçlerinde SGK bildirimlerini web servis aracılığıyla gerçekleştirir. Personel kartını tanımladıktan sonra gerekli bildirimi SGK’ya göndermeniz için bildirim listeleri hazırlanır, bu listeler üzerinden SGK’ya bildirimler gönderilir. Bu listeler aracılığıyla SGK’ya bildirilen, bildirimi beklenen personel ayrımları yapılır. Bildirimlere ait pdf çıktıları otomatik olarak Navapp Ücret Bordrosu modülü üzerinden ulaşılabilir. Otomatik olarak işe giriş, işten çıkış ve transfer işlemleri doğru ve sorunsuz bir şekilde Business Central Ücret Bordrosu modülü ile yönetilir. Özellikle çok yoğun personel sirkülasyonu olan veya çoklu şube yapısında personelin sürekli yer değiştirdiği işletmelerde bildirimlerin zamanında ve doğru olarak SGK'ya bildirilmesi noktasında Business Central Ücret Bordrosu her zaman sizinle birlikte.

Mevzuata Uygun Teşvik Hesaplamaları

Navapp Ücret Bordrosu danışmanlık ekibimiz, mevzuatta yeni yayınlanan teşvikleri güncel olarak takip eder. Teşvikler nedeniyle Navapp Ücret Bordrosu üzerinde yapılması gereken teşvik hesaplamaları hızlı bir şekilde uygulamamıza dahil edilir. Teşviklerin hesaplanması, Ücret Bordrosu raporlarına dahil edilmesi, SGK’ya yapılacak bildirimlere teşvik hesaplamalarının yansıtılması süreçleri hatasız ve doğru bir şekilde yürütülür.

PDKS Sistemleri İle Entegrasyon

PDKS sistemi, personelin günlük çalışma saatlerini, devamsızlık durumunu, izinleri ve fazla mesailerini takip etmek için kullanılırken, Ücret Bordrosu Modülü, bu bilgileri temel alarak ücret hesaplama işlemlerini gerçekleştirir. Bu iki sistemin entegrasyonu, manuel veri aktarımlarının önüne geçerek hataları azaltır, zaman kazandırır ve bordrolama süreçlerini otomatikleştirir.

Maliyet Dağıtım Şablonları

İşletmelerde zaman zaman personeller aynı ay içerisinde farklı masraf yerlerine ait çalışma yürütebilirler. Bu durumda personelin maliyeti dağıtım anahtarı yardımıyla masraf yerlerine dağıtılır. Navapp Ücret Bordrosu her bir personel için farklı oranlar belirleyerek masraf yerlerine göre dağıtım şablonu oluşturmanıza yardımcı olur. Bu şablonlar ile ay sonlarında personelin maliyeti muhasebeleştirilirken bu dağıtım şablonlarına göre farklı masraf yerlerine dağıtılır ve masraf yerlerinin maliyeti daha doğru bir şekilde izlenir.

Kıdem ve İhbar Hesaplama

Navapp Ücret Bordrosu ile personelin Kıdem ve İhbar belgelerini otomatik olarak hesaplatıp saklayabilirsiniz. Hesaplanan Kıdem ve İhbar belgelerini muhasebeleştirir, geriye dönük kontrollerde personel özlük dosyasına gitmeden personel kartı üzerinden hesaplanan Kıdem ve İhbar belgesine ulaşabilirsiniz. Kıdem ve İhbar Belgeleri hesaplamaları yaparken, personel dönemsel olarak verdiğiniz Ek Gelirleri dikkate alarak hesaplamaları doğru yapmanıza yardımcı olur.

Detaylı Bordro Önizlemesi

Navapp Ücret Bordrosu modülü personel yapılan hesaplamaları detaylı olarak izleyebileceğiniz bir ön izleme özelliği ile beraberinde geliyor. Ücret Bordrosu hesaplatılan Personelin detay bilgilerinde Brüt ücret, SGK Tutarı, Gelir Vergisi Tutarı, personele uygulanan Teşviklerin türü ve tutarları tek bir tuş ile ulaşılabilir durumda. Hesaplatılan bordroların detayını izlemek, doğruluğunu kontrol etmek için ön izleme özelliği her zaman size kılavuzluk edecek.

Kullanıcı Dostu Rol Merkezi

Navapp Ücret Bordrosu modülü personel departmanına yardımcı olacak bilgi kutuları ile donatılmıştır. Dönemsel olarak geçen ay yaptığınız hesaplamalara ait ödenen net ücret, ödenen Gelir Vergisi, SGK ödemeleri gibi bilgilere doğrudan ulaşabilir. Çalışanların demografik bilgilerine dayalı grafiklere rol merkezinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Rol Merkezi personel departmanın dönemsel yapacağı bordro hesaplamalarını hatasız yapmaları için kolaylıklar sağlarken, aynı zamanda günlük rutin işleyişte işinize yarayan bildirim ekranları ile personel departmanının zamanını verimli kullanmasına yardımcı olur.

Çalışan Portalı

Navapp Ücret Bordrosu doğrudan Business Central kullanıcı hesabı olmayan personellerin Personel Self Servis uygulaması ile kalan yıllık izinlerini takip etmesine, izin talebinde bulunmasına ve onaya göndermesine yardımcı olur. İzin Talebi onaylayıcıları Personel Self Servis uygulaması üzerinden İzin Taleplerini rahatlıkla onaylayabilirler. Kullanıcılar Personel Self Service uygulaması ile istedikleri dönemin Ücret Hesap Pusulasına erişebilirler, bu sayede Personel Departmanının Ücret Hesap Pusulası dağıtımına yardımcı olur. Personel Self Servis Uygulaması kullanıcıların internete bağlı oldukları her noktadan personel verilerine erişmelerine yardımcı olur.

Raporlar ve Analizler

Navapp Ücret Bordrosu modülü işinizi detaylı olarak analiz etmeniz, hatasız olarak yönetmeniz için tasarlandı. Detaylı raporlama özelliği ile Ücret Bordrosu, Ücret Hesap Pusulası, İcmal Raporları, Kıdem ve İhbar Tazminatı bordroları, Maliyet analiz raporları gibi pek çok raporu standart olarak içerisinde barındırır. Business Central’ın açık kod yapısı ile de, müşterilerden gelen rapor talepleri her bir şirkete özgü olarak ayrı ayrı da geliştirilir. Bu sayede işletmeler ihtiyacı olan raporlara her zaman eksiksiz olarak sahip olurlar.

Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için

bilgilerinizi bırakın