Kurumsal satınalma yönetimi çözümü ile ihtiyacın doğduğu yerden satınalma sürecinin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Kurumsal Satınalma Yönetimi çözümü ile ihtiyacın doğduğu yerden Satınalma sürecinin başlamasını sağlayabilirsiniz. Satınalma Talebi ile personelleriniz malzeme, hizmet ve demirbaş ihtiyaçlarını sisteme girebilir ve onay akışıyla kontrol altında tutabilirsiniz. Tüm satınalma taleplerinizin durumunu izleyebilirsiniz.

Teklif değerlendirme formları ile teklifleri karşılaştırabilir uygun olanın otomatik seçilmesini ve siparişe dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.

Talep Yönetimi image

Kurumsal satınalma süreçlerinin başlangıç noktası taleplerdir. İşletme içerisinde ihtiyaç duyulan malzeme, hizmet, makine ihtiyacı satın alma departmanına onay mekanizmalarından geçirilerek aktarılır. İhityaçlar doğrudan bir proje için yapılabileceği gibi, işletmenin genel yönetim süreçleri içinde yapılabilir.

Taleplerinin kontrol altına alınması için işletmelerin ihityaçlarını izlenebilir bir formatta, proje bütçelerine uygun şekilde kayıt altına almaları gerekmektedir. Kayıt altına alınmayan, sözlü, telefonda veya e-posta yoluyla alınan taleplerin izlenebilirliği mümkün değildir.

Kurumsal Satınalma Yönetimi içerisinde yer alan Talep Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • İşletmenizin genel yönetim ihtiyaçları veya projelerinizin temel malzeme, kaynak, makine, hizmet ihtiyaçları için talep kartları oluşturabilirsiniz. Bu sayede talepler izlenebilir, analiz edilebilir hale getirilir.
 • Talep kartlarına iş akışları bağlayarak onay rotalarından geçirebilirsiniz. Bu sayede onaylanmış taleplerin dikkate alınması depoya ardından satın alma departmanına aktarılması sağlanır.
 • Talepleri proje aktiviteleri, mahalleri ve keşif pozları ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede proje bütçeleri için oluşacak olan gerçekleşme kayıtlarının doğruluğu sağlanmış olur.
 • Talepleri projelere, talep kişisine, aktivitelere ve mahallere göre analiz edebilirsiniz.
Teklif İstek Yönetimi image

İşletmelerin satınalma departmanları talep edilen malzeme, makine ve hizmeti en uygun fiyatla ile temin edebilmek için tedarikçiler ile iletişime geçerler. Tedarikçilere talep edilen malzeme, makine ve hizmet hakkında detaylı bilgilendirmeler gönderilir, Tedarikçiler sağlayacakları malzeme, makine ve hizmet için birim fiyatları, teslim koşullarını, ödeme şartlarını işletmelere iletirler. 

Navappro İnşaat Yönetimi yazılımı içerisinde yer alan Teklif İstek Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Tedarikçilere gönderilecek fiyat isteme formlarını oluşturabilir, onay rotalarından geçirebilirsiniz.
 • Teklif istek formları talepler ile ilişkilendirilir ve veri tekrarının önüne geçilir.
 • Teklif istek formları faks ve e-posta aracılığıyla tedarikçilere gönderilebilir.
 • Teklif istek formları üzerine işletmenin satın alma şartları ve özel notları tanımlanabilir.
Teklif Yönetimi image

Satınalma departmanı tedarikçilere gönderdiği fiyat isteme formları sonucunda tedarikçilerden gelen fiyat tekliflerini kayıt altına alarak ilgili satın almanın hangi tedarikçiden yapılacağına karar verir. İlgili kararın verilebilmesi için alınan tekliflerin değerlendirilebilir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.

Teklif Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Tedarikçilerden gelen fiyat bilgileri Excel aracılığyla teklif formalarına aktarılabilir. Bu sayede gelen tekliflerin hızlı bir şekilde sisteme aktarımı sağlanır.
 • Alınan tekliflere iş akışları bağlanarak tekliflerin onay rotasından geçirilerek onaysız tekliflerin değerlendirilmesi engellenebilir.
 • Alınan tekliflere tedarikçilerin fiyat, teslim süresi, ödeme şartı bilgileri girilebilir. Bu sayede teklif değerlendirme formlarına veriler teklif anında hazırlanmış olur.
Teklif Değerlendirme image
Uygun fiyat ile, istenen kalitede malzeme, makine, hizmet alımı yapılmasında toplanan tekliflerin değerlendirilmesi önemlidir. Günümüzün rekabetçi ortamında  uygun maliyet ve kalite ile satın alma yapılması işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Projelere yapılan alımların uygun maliyetler ile yapılması projelerin bütçesi içerisinde kalmasını sağlamaktadır. İleride verilecek olan proje tekliflerinin doğru tahmin edilmesine yardımcı olacaktır.

Kurumsal Satınalma Yönetimi içerisinde yer alan Teklif Değerlendirme geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Tedarikçilerden toplanan teklifler teklif değerlendirme formlarına aktarılır. Bu sayede değerlendirme anında veri tekrarı engellenir.
 • Teklif değerlendirme formları iş akışlarına bağlanarak onay rotalarından geçirilebilir.
 • Teklif değerlendirme formlarında geçmişte gerçekleşen satın alma fiyatlarına ulaşılabilir.
 • Teklif değerlendirme formları üzerinden tercih edilen alımlara ait sipariş formları oluşturulabilir.