05 Nov
05Nov

Şirketler iş süreçleriyle birlikte personellerini de yönetirler. Personel yönetimiyle ilgili süreçler titizlik gerektirir. Eğer büyük bir işletmeyseniz personel süreçlerini yönetmek, bütçeleri ve maliyetleri takip etmek zorlaşır. Son yıllarda insan kaynakları yönetimi konusunda ortaya çıkan dijital çözümler sayesinde artık İK departmanları ve personeller, iş durumlarını ve ihtiyaçlarını kolayca takip edebiliyor. Bu yazımızda, personel yönetiminin işlevinden ve hangi yazılımların kullandığından bahsedeceğiz.

Personel Yönetimi Hakkında

Eskiden büyük bir çatı olarak kabul edilen insan kaynakları yönetimi, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda günümüzde birçok alt başlığa ayrılmıştır. Bu alt başlıklardan biri de personel yönetimidir. Personel yönetimi; işletme içerisindeki personeller ile ilgili tüm işlemleri yapan, yöneten ve planlayan birimdir. Bu süreç personelin işe alımı ile başlar. Sonra onların eğitimini sağlamak, bordro hesaplamalarını yapmak ve değerlendirmek için elinde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanma olarak devam eder.

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar


İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetiminin devamı niteliğinde görülse de ikisi de bazı noktalarda birbirinden oldukça farklıdır. Personel yönetimi şirketin operasyonel faaliyeti ile ilgilenirken, insan kaynakları yönetimi ise daha çok stratejik alanda faaliyet gösterir. Örneğin; personel yönetiminde çalışanlar maliyet unsuru olarak düşünülürken görülürken insan kaynakları yönetiminde durum tam aksinedir. Yani çalışanlar şirket için en önemli unsurlardan biri olarak görülür. Çalışanın eğitilmesi, şirket kimliği altında yetiştirilmesi şirkete fayda sağlama yönünde daha değerlidir. Özetle; personel yönetimi daha çok iş odaklıyken, insan kaynakları yönetimi daha çok insan odaklıdır.

Personel Yönetimi Programlarının İşlevleri

İşletmenin büyüklüğüne göre çalışanlarını kontrol etmek, çalışanları için değerlendirmeler yapmak ve diğer işlemleri yürütmek eskiden zor ve karmaşıktı. Bu şekilde ortaya çıkan süreçler beraberinde artan maliyetleri de getiriyordu. Geçmişte çizelgeler üzerinden takip edilmeye çalışılan süreçler, bugün personel yönetimi programları tarafından oldukça kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Bu programların temel işlevleri ise aşağıdaki gibidir.

  • Tüm personel verilerini tek bir ekranda toplar.
  • Verilerle gerekli analizleri yapıp raporlar ve grafiklerini çıkartır.
  • İş sürecini hızlandırır ve verimi arttırır.
  • İşletmenin karlılığını arttırır.
  • Güvenlik konusunda standartlara sahiptir. Bu sayede verileri saldırılara karşı korur.
  • Gerçek zamanlı takip sağladığı için firma için önemli kararların zamanın ve doğru şekilde alınmasını sağlar.
  • İşverenler, yöneticiler ve personeller arasında anlık, hızlı ve güvenli iş akışı sağlayarak iş takibinin düzenli olmasını sağlar.
  • Ücret Bordrosu hesaplamalarını mevzuata uygun bir şekilde hesaplar.
  • Türkiye SGK sistemi ile entegre bir şekilde süreçleri yönetir.

ERP Sisteminin Personel Yönetimine Etkisi

Günümüzde sosyal sermaye olarak nitelendirilen personel, şirketlerin en önemli kaynağı durumuna gelmiştir. Sadece bu güçlü kaynağı doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanabilen işletmeler rekabet şansı ve üstünlüğü elde etmekte başarılı olabilmektedirler. Bu nedenle şirketler personelin yönetimini en hızlı ve titiz şekilde sağlayabilmek için ERP sistemlerini kullanırlar. ERP yazılımı sayesinde şirket, içerisinde yer alan diğer departmanlar ile gerekli süreçleri paylaşarak faaliyetlerini hızlandırır. Aynı zamanda personel yönetimi bilgilerinin girişi bir kere yapılır; böylece bir daha bilgi girişi zahmetine gerek duyulmaz. ERP’nin kullanılması sayesinde işler kolaylaşır, bilgi sistemi vasıtasıyla rutin işler daha hızlı yapılır ve yetkili kişiler stratejik nitelikli işlere daha çok odaklanmasında etkili olur.

Başarılı Bir Personel Yönetimi İçin Adresiniz: Navapp

Personel yönetimini ve bu alanda kullanılan programların şirketlere kazandırdığı zaman ve kazancı gördüğünüze göre artık personel yönetimi hizmeti almaya başlayabilirsiniz. Navapp, Microsoft’un Kurumsal Kaynak Planlama metodolojilerini kullanarak hazırladığı başarılı yazılımlarla personel yönetimi sürecinde şirketinize kesintisiz bir hizmet sunar. Microsoft teknolojilerine hakim enerjik kadrosuyla ve teknoloji devi Microsoft'un ERP ürünü Business Central ile işletmenizin dijital yolculuğunu yönetmek için siz de hemen Navapp’ı ziyaret edin!#personelyönetimi #İK #ERP