Keşif Yönetimi

İnşaat projeleri yönetilirken projenin iş kalemlerini oluşturmak, iş kalemleri üzerinden metraj ve bütçelerin oluşturulması için keşif kartları kullanılır.

Keşif Kartları ilgili projenin başlangıç noktasını oluşturur. Taahhüt bazlı bir projede çalışılacak ise genellikle işvereninn hazırlamış olduğu keşif kartları üzerinden takipler gerçekleştirilir: İşverenin keşfine göre teklifler hazırlanır, işveren sözleşmeleri ve hakedişleri ilgili keşif üzerinden yönetilir. Şirket yatırımcı kimliği ile kendi projelerini yönetiyor ise keşif kartlarını proje üzerinden kendisi hazırlar, keşif üzerinden taşeron sözleşmelerini ve hakedişlerini yönetir.

Navappro İnşaat ERP yazılımı içerisinde yer alan Keşif Kartı geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Projelerin keşif bilgilerini oluşturabilir, onay süreçlerinden geçirebilirsiniz.
  • Projelerinizin imalat süreçlerinde keşif değişimlerini Keşif Değişim Kartlarına kayıt edebilir, geriye dönük olarak projelerinizdeki maliyet ve miktarsal değişimleri analiz edebilirsiniz.
  • Birim Fiyat Analizlerini bağlayarak oluşturduğunuz Keşif Kartlarınızı vereceğiniz tekliflerde kullanarak veri tekrarından kurtulabilirsiniz.
  • Proje maliyetlerinizi İşçilik, Stok, Makine ve Genel Gider türlerinden analiz edebilirsiniz.
  • Projelerinizin keşif kartlarını dönemsel olarak arşivleyebilir, istediğiniz an projenizin geçmişteki bütçesini izleyebilirsiniz.
  • Keşif Kartlarınızı projelerinizdeki mahal detayına göre oluşturabilir, bu sayede peojenizin mahal bazında bütçesini oluşturabilirsiniz.
  • Keşif kartlarınızı projeniz için oluşturacağınız iş programına kaynak oluşturacak şekilde konumlandırabilirsiniz. Navappro içerisinde yer alan iş programı oluşturma sihirbazı ile keşif pozu, imalat grubu ve mahal bazında iş programınız için aktiviteler oluşturabilirsiniz.