İşveren Sözleşmesi ve Hakedişi

Taahhüt bazlı iş yapan işletmelerin ihale yöntemi ile iş aldıkları kurumlara özel sektörde İşveren, kamu sektöründe ise İdare tanımlaması yapılmaktadır. Başka bir genel tanımlama ise Ana Yüklenici, Alt Yüklenici olarak göze çarpmaktadır.

Ortada yapılacak olan bir iş vardır, bu işi yaptıracak olan ile yapacak olan kurumlar arasında bir sözleşme imzalanır. İlgili sözleşmeye alt yüklenici tarafından bakıldığında bu bir İşveren Sözleşmesidir. Alt Yüklenici, İşveren tarafından açılan ihaleye teklif vermiş ve kazanmış bunun sonucunda da işi ne zaman bitireceği, satış bedelinin ne olacağı gibi konularda İşverene taahhütlerde bulunmuştur.  

İşveren ile alt yüklenici arasında hem mali hem de operasyonel olarak işin hangi birim fiyat ile, ne kadar sürede tamamlanacağı, alt yükleniciden talep edilen teminat bilgileri, aynı şekilde alt yüklenicinin işverenden talep edeceği avans tutarı gibi konular bu sözleşmenin temel unsurlarını oluşturur.

İmalat süresince gecikme olması durumunda uygulanacak olan cezalar, imalat esnasında alt yükleniciden yapılacak olan mutat teminat kesintileri gibi mali konuların tamamı ilgili sözleşmelerde yer alır.

İmzalanan sözleşme uyarınca alt yüklenici her ay yaptığı imalatları hakedişler ile İşverene bildirir, bu hakedişler bazında genellikle aylık olarak işverene hakediş satış faturaları oluşturur. Alt yüklencinin doğru bir nakit akış ile işlerini yönetebilmesi için işverene yapacağı hakedişler önemlidir.

Alt yüklenicinin keşiften başlayarak, teklif vermesi, işin kabulu, sözleşme imzalanması ve düzenli olarak hakedişlerin oluşturulması süreçlerinin her proje için yönetilmesi gerekmektedir. Bu süreçlerde yaşanacak olan aksamalar Alt yüklenicinin nakit akışında ciddi sıkıntılara yol açacaktır.

Navappro İnşaat ERP yazılımı içerisinde yer alan İşveren Sözleşmesi/Hakedişi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Navappro Teklif Yönetimi modülünde hazırlanan teklifler doğrudan İşveren Sözleşmesine çevrilebilir. Bu sayede İşveren ile imzalanmış olan sözleşme elektronik ortama aktarılmış ve yetkili tüm departmanlarca kullanılabilr hale getirilir. Kullanıcıların manuel olarak tekrar İşveren Sözleşmesi hazırlamasına gerek kalmaz.
  • İşveren sözleşmeleri için iş akışları tanımlanabilir, işletme içerisinde onay rotalarından geçirilebilir. Bu sayede onaylanmamış olan işveren sözleşmelerine hatalı veri girişi engellenir.
  • İşveren Sözleşmesi doğrudan Keşif pozlarından beslenir,  keşifte yapılan maliyet tahminleri ile işveren sözleşmesindeki satış fiyatları mukayese edilerek poz bazında karlılık izlenebilir.
  • İşveren ile imzalanan sözleşmede yer alan şartlar (Teminat, Avans, Süreler, Poz Satış Fiyatları v.s) işveren sözleşmesine aktarılır, bu şartların uygunluğu kontrol edilir.
  • İşveren Sözleşmesi satırları için düzenli imalat bilgileri İmalat Günlüklerinden girilir. Bu sayede girilen imalat bilgileri ile işverene hazırlanacak olan hakedişler otomatik olarak oluşturulur.
  • Girilen imalatlar kullanılarak İşveren Hakedişleri sistem içerisinde oluşturulur. Bu hakedişler doğrudan İşveren Sözleşmesinde tarif edilen satış fiyatları kullanılarak hazırlanır. Bu sayede yanlış fiyatlar ile hakediş oluşturmanın önüne geçilmiş olur.
  • İşveren Hakedişlerine iş akışları bağlanarak onay rotasından geçirilir. Bu sayede onaysız olan hakedişlere mali departmanlar tarafından hatalı veri girişi engellenmiş olur.
  • İşveren hakedişleri üzerinden Hakediş Satır Faturaları, avans, kesinti ve teminat hareketleri otomatik olarak oluşturulur. Bu sayede mali departmanların manuel olarak tekrar muhasebeye kayıt atmasına gerek kalmaz, uçtan uca bir entegrasyon sağlanmış olur.
  • Mali departmanlar işveren sözleşme ve hakedişlerine yetkileri dahilinde ulaşır ve muhasebesel kayıtlar ile ilişkilendirir. Bu sayede yapılan bir hakediş için hangi satış faturasının oluşturulduğu, bu faturanın ödenip ödenmediği izlenebilir.