e-Mutabakat

İşletmeler cari hesap mutabakatlarını kağıt ortamında aldıkları raporları faks veya e-posta yoluyla ilgililere göndererek yürütmektedirler. Günümüzde e-Dönüşüm başdöndürücü bir şekilde devam etmektedir. İşletmeler bu hızlı dönüşüme uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Navapp e-Mutabakat geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Müşteri ve satıcılarınız için e-Mutabakatlar oluşturabilir, e-posta yoluyla ilgililere bilgilendirme gönderebilirsiniz.
  • İlgililer, kendilerine gönderilen e-Postalar içerisindeki kısayol ile e-Mutabakat portaline bağlanabilir, mutabakat ve ekstre raporlarına ulaşabilir, çıktılarını alabilir.
  • e-Mutabakatlarınızı portalde yayınlanabilir, ilgililerin cevaplarını kayıt altına alabilirsiniz.
  • e-Mutabakat cevaplarına ulaşıp raporlayabilirsiniz.