e-Fatura

Türkiye’de 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Dünyada uzun yıllar önce kullanıma geçmiş olan e-fatura çalışma sistemi Türkiye' de yakın zamanda uygulamaya geçmiştir. e-fatura çalışma sistemi sayesinde kağıda bağlı çalışma ortadan kalkmış, elektronik ortamda faturaların kabul ve ret süreçleri yönetilmeye başlamıştır.

Navapp e-fatura geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Satış ve Satın alma iade faturalarını oluşturabilir, sistem entegratörü üzerinden GİB'e gönderilebilir.
  • e-fatura mükellefleri GİB üzerinden otomatik olarak sorgulanabilir, Navision'da tanımlı müşteri ve satıcı kartları e-fatura mükellefi olarak otomatik olarak işaretlenebilir.
  • Gönderilmiş olan e-faturaların durumlarını sorgulayabilirsiniz.
  • Gelen e-faturalar Navision içerisine alınabilir, ticari faturalara red kabul cevapları dönülebilir.