e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E-fatura mükellefi olan işletmelere e-defter zorunluluğu da getirilmiştir. E-defter çalışma sisteminde işletmelerin kontrol edilebilirliği arttırmak istenmiştir. Daha önceki çalışma sisteminde yasal defterler yıl sonuna kadar bekletilip, yıl sonunda uygun olunan bir zaman diliminde hazırlanıyordu. e-defter düzenlemesi ile birlikte mükellefler defterlerini yıl sonuna kadar beklemeden 3 ay sonunda GİB 'e göndermek zorundalar.

e-defter ile birlikte işletmelerin muhasebe kayıt giriş alışkanlıklarında da köklü değişiklikler meydana gelmiştir. e-defter öncesinde yasal e-defterlerin daha az sayfa sayısı ile hazırlanabilmesi güdüsü ile belgeler birleştirilerek tek bir yevmiye maddesi haline getiriliyordu. Yeni çalışma düzeninde ise her belgenin tek yevmiye madde olması, ilgili belge için e-defter belge türü tanımlanması gibi zorunluluklar getirilmiştir.

Navapp E-defter geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • E-deftere uygun kayıt giriş ekranları hazırlanmıştır.
  • Sistem entegratörlerine uygun E-defter dosya formtları hazırlanabilmektedir.
  • Dönemsel E-defter hazırlama, dönem kapatma ekranları hazırlanmıştır. Bu sayede kapatılmış bir döneme yevmiye maddesi girişi engellenmiş olur.