e-Arşiv Fatura

E-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi olarak tarif edilebilir. 

E-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

E-arşiv faturası düzenlemesi zorunluluğu bulunan işletmeler mevcuttur. Özelliikle web sitesi üzerinden ticari faaliyetlerini yürüten işletmeler e-arşiv faturası düzenlemek zorundadırlar.

Navapp E-arşiv geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • E-arşiv faturalarınızı  hazırlayabilir, onay süreçlerinden geçirir sistem entegratörüne gönderebilirsiniz.  
  • E-arşiv faturalarınızın durumlarını sorgulayabilirsiniz.
  • E-arşiv faturaların çıktılarına  ulaşabilirsiniz.