e-İrsaliye

Ülkemizde kağıt ortamda yürütülen süreçler hızla dijitalleşiyor. e-fatura, e-defter, e-arşiv süreçlerinin ardından  e-irsaliye kullanımı e-fatura mükelleflerine zorunlu hale geliyor.

Yeni uygulama ile mükellefler kendi depoları arasında veya satışını yaptıkları malların başka mükelleflere sevk edilmesi işlemlerinde e-irsaliye hazırlayıp göndermek zorundalar. 

Müşterilerimizin/iş ortaklarımızın e-irsaliye süreçlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmeleri için e-irsaliye çözümümüz hazır.

Navapp E-irsaliye çözümü ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • E-irsaliye mükelleflerini sorgulayın
  • Kendi depolarınız arasında veya başka mükelleflere e-irsaliyeleri hazırlayın GİB'e gönderin
  • Gönderilen E-risaliyelerin durumlarını sorgulayın.
  • Şirketinize gönderilen e-irsaliyeleri alın, kabul, red, kısmi kabul süreçlerini yönetin.