16 Jan
16Jan

Bildiğiniz gibi 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25 Aralık 2021 Tarihli ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak olan ücret ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

İlgili değişikliğe göre yapılan genel düzenlemeler şu şekilde;

✅Personele, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına denk düşen ücretleri gelir vergisinden istisna tutuldu.

✅Asgari ücretin üzerinde maaş alan personelde, İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ödenecek gelir vergisi tutarı, bu şekilde bulunan gelir vergisi tutarının içinden istisna tutara isabet eden kısım düşülerek hesaplanacak.

✅İstisna yapıldığı için alınmayacak olan gelir vergisi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi de aşamayacak.

✅Personele ödenen ücretlerden, aylık brüt asgari ücrete denk bölümü için damga vergisi alınmaması sağlandı.

✅Asgari geçim indirimi (AGİ) düzenlemesi tüm ücretliler için yürürlükten kaldırıldı.

Yukarıdaki temel değişikliklere istinaden #NavappBordro üzerinde yaptığımız güncelleme ile Asgari Ücretli (Brüt 5004 TL ) ve Asgari Ücret Üzerinde (Brüt 10.000 TL) maaş alan iki personel için hesaplatılmış Bordroları inceleyebilirsiniz.

#NavappBordro için aşağıdaki kısayoldan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

🔗https://bit.ly/3qp6Ote

#navappbordro #asgariucret2022 #damgavergisiistisna #gelirvergisiistisna