27 Nov
27Nov

Taahhüt projelerinde, İşverenin hazırlamış olduğu veya proje planı üzerinden taahhüt şirketlerinin kendilerinin çalışarak hazırladıkları Keşif Poz kalemlerinin izlenmesi ve raporlanması hem işverene karşı olan sorumlulukların yönetilmesini hem de maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Taahhüt projelerinde işin alınabilmesinde, mevcut Keşif Pozlarının doğru analiz edilerek , doğru maliyetlerin
çıkarılması, hesaplanan keşif pozu maliyetleri üzerine kar marjlarının eklenerek en uygun teklifin işverene sunulması büyük rol oynamaktadır.

Keşif Pozları için maliyet çalışmaları, alışkanlık gereği inşaat şirketlerinin hazırlamış oldukları Exceller üzerinden yürütülmektedir. Fonksiyonel açıdan bir çok özelliği bünyesinde barındıran Excel, hesaplama anlamında çok kullanışlı olsada, bir veritabanı özelliği olmadığından birden fazla kullanıcının aynı keşif üzerinde çalışmasına imkan vermemektedir. Şirketin daha önceden elde etmiş olduğu Kurumsal Hafıza da aynı şekilde Exceller üzerinde diğer projelere taşınamamaktadır. Ayrıca çok uzun keşiflerde yapılacak olan yanlışlıkları da unutmamak gerek.

Keşif pozları sadece Teklif hazırlıklarında değil, daha sonra İşverene yapılacak olan hakedişlerde ve Keşif Pozlarının maliyetlerinin çıkarılmasında da yoğun olarak kullanılacaktır.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeleri düşündüğümüzde İşveren'den gelen keşiflerin depolanması, bu keşifler üzerinden maliyet çalışmalarının yürütülmesi, işverene proje için teklif sunulması, işin alınmasından sonra ilgili Keşif Pozları üzerinden ilerlemeler oranında İşveren Hakedişlerinin düzenlenmesi ve projeye maliyet veya gelir olarak atılan kayıtlarda Keşif Pozu seçilmesi süreçlerinin tamamı yapılan geliştirmeler ile MS Dynamics NAV üzerinde yönetilebilir hale getirilmiştir.

MS Dynamics NAV üzerinde yapılan geliştirmeler sayesinde, taahhüt projelerinin Teklif aşamasından başlayarak maliyet muhasebesi aşamasına kadar devam eden tüm operasyonel süreçleri izlenebilmektedir.

İnşaat şirketleri yapılan geliştirmeler ışığında hem keşif miktarlarını ve maliyet / gelir dengesini izleyebilmekte, hem de keşif bütçesi ile gerçekleşen bütçe arasında mukayeseleri yapabilmektedir.


Detaylı Bilgi İçin : Navappro Keşif Yönetimi