Taşeron Sözleşmesi ve Hakedişi

Taahhüt bazlı iş yapan işletmelerin ihale yöntemi ile iş aldıkları kurumlara özel sektörde İşveren, kamu sektöründe ise İdare tanımlaması yapılmaktadır. Başka bir genel tanımlama ise Ana Yüklenici, Alt Yüklenici olarak göze çarpmaktadır.

Ortada yapılacak olan bir iş vardır, bu işi yaptıracak olan ile yapacak olan kurumlar arasında bir sözleşme imzalanır. İlgili sözleşmeye ana yüklenici tarafından bakıldığında bu bir Taşeron Sözleşmesidir. Ana Yüklenici yaptıracağı işi ihale etmiş, ihale sonucunda kazanan işletmeler ile işin ne zaman bitirileceği, maliyet bedelinin ne olacağı gibi konularda mutabakata varmıştır.  

İşveren ile taşeron arasında hem mali hem de operasyonel olarak işin hangi birim maliyet ile, ne kadar sürede tamamlanacağı, taşerondan talep edilen teminat bilgileri, aynı şekilde taşeronun işverenden talep edeceği avans tutarı gibi konular bu sözleşmenin temel unsurlarını oluşturur.

İmalat süresince gecikme olması durumunda uygulanacak olan cezalar, imalat esnasında taşerondan yapılacak olan mutat teminat kesintileri gibi mali konuların tamamı ilgili sözleşmelerde yer alır.

İmzalanan sözleşme uyarınca taşeron her ay yaptığı imalatları hakedişler ile İşverene bildirir, bu hakedişler bazında (genellikle aylık olarak) taşeron hakediş satın alma faturaları oluşturur. Ana yüklencinin doğru bir nakit akış ile işlerini yönetebilmesi için taşeronun yapacağı hakedişler ve bu hakedişlerin ödeme tarihleri önemlidir.

Ana yükleniciler projenin büyüklüğüne göre çok fazla taşeron ile çalışabilirler. Her bir taşeronun sözleşme şartlarının izlenmesi, taşeronun hazırlamış olduğu hakedişlerin sözleşmeler ile uyumluluğunun kontrol edilmesi başlı başına büyük bir iştir. Özellikle taşeron sayısının çok fazla olduğu projelerde taşeron hakedişlerinin hazırlanması, kontrol edilmesi, mali departmanlarca fatura,avans,kesinti kayıtlarının işlenmesi konusunda aksamalar meydana gelmektedir.

Navappro İnşaat Yönetimi yazılımı içerisinde yer alan Taşeron Sözleşmesi/Hakedişi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Keşif kartlarında oluşturulan pozlar kullanılarak taşeron sözleşmeleri oluşturulur. Bu sayede taşeron ile imzalanmış olan sözleşme elektronik ortama aktarılır ve yetkili tüm departmanlarca kullanılabilr hale getirilir. Kullanıcıların manuel olarak tekrar taşeron sözleşmesi hazırlamasına gerek kalmaz.
 • Taşeron sözleşmeleri için iş akışları tanımlanabilir, işletme içerisinde onay rotalarından geçirilebilir. Bu sayede onaylanmamış olan taşeron sözleşmelerine hatalı veri girişi engellenir.
 • Taşeron Sözleşmesi doğrudan Keşif pozlarından beslenir,  taşeron sözleşmesindeki birim maliyetler ile işveren sözleşmesindeki satış fiyatları mukayese edilebilir. 
 • Taşeron ile imzalanan sözleşmede yer alan şartlar (Teminat, Avans, Süreler, Poz Satış Fiyatları v.s) taşeron sözleşmesine aktarılır, bu şartların uygunluğu kontrol edilir.
 • Taşeron Sözleşmesi satırları için düzenli imalat bilgileri İmalat Günlüklerinden girilir. Bu sayede girilen imalat bilgileri ile taşerona hazırlanacak olan hakedişler otomatik olarak oluşturulur.
 • Girilen imalatlar kullanılarak Taşeron Hakedişleri sistem içerisinde oluşturulur. Bu hakedişler doğrudan Taşeron Sözleşmesinde tarif edilen satış fiyatları kullanılarak hazırlanır. Bu sayede yanlış fiyatlar ile hakediş oluşturmanın önüne geçilmiş olur.
 • Taşeron Hakedişlerine iş akışları bağlanarak onay rotasından geçirilir. Bu sayede onaysız olan hakedişlere mali departmanlar tarafından hatalı veri girişi engellenmiş olur.
 • Taşeron Hakedişleri üzerinden hakediş satınalma faturaları, avans, kesinti ve teminat hareketleri otomatik olarak oluşturulur. Bu sayede mali departmanların manuel olarak tekrar muhasebeye kayıt atmasına gerek kalmaz, uçtan uca bir entegrasyon sağlanmış olur.
 • Mali departmanlar taşeron sözleşme ve hakedişlerine yetkileri dahilinde ulaşır ve muhasebesel kayıtlar ile ilişkilendirir. Bu sayede yapılan bir hakediş için hangi satın alma  faturasının oluşturulduğu, bu faturanın ödenip ödenmediği, izlenebilir
 • Taşeron sözleşmelerinde oluşabilecek miktar ve yeni birim fiyat tanımları taşeron değişim formları aracılığıyla değiştirilir. Bu sayede bir taşeron sözleşmesinde geriye dönük ne tür miktar ve fiyat değişimleri yapıldığı izlenir.
 • Taşeron çalışanlarının saha puantaj kayıtları girilebilir. Bu sayede sahada hangi taşeronun kaç çalışan ile iş yaptığı izlenebilir, eksik çalışan bulunduran taşeronlar uyarılabilir.
 • Taşeron hakedişleri üzerinden taşeron hakediş raporları hazırlanırlanabilir.