İş Programı

İş Programı, yapılacak olan projenin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte biteceğini, proje İmal edilirken hangi kaynakların kullanılacağının ve projenin imalat kalemlerinin yapılış sırasının ve süresinin tarif edildiği çizelgedir. Bu çizelgeler oluşturulurken Kaynaklara maliyet ataması yapılarak projenin bütçesi ve nakit akış bilgileri de iş programları sayesinde hazırlanabilir.

İş Programları işletmelerin planlama departmanı tarafından oluşturulur, proje imal edilmeye başlandığında sahada yapılan imalatlara, hava şartlarına, idarenin isteklerine, taşeronların çalışma performanslarına göre revize edilebilir. İlgili değişikliklerin zamanında yapılması, projenin ilerleyişi, bütçesi ve nakit akışının doğru izlenebilmesi için çok önemlidir.

Projelerin zamanında ve öngürülen bütçeye en yakın şekilde bitirilebilmesi için doğru hazırlanmış bir iş programı önem arzetmektedir. Baştan doğru öngörüler ile istenen detayda hazırlanmamış olan iş programları ileride projenin ilerleyişini sekteye uğratacaktır.

Sektöre baktığımızda mali sistem ile iş programları arasında entegrasyon olmadığı için, çoğu işletmede şantiye ve merkez arasında ciddi iletişim sorunları ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve finans süreçleri gibi maliyeti etkileyen, gerçekleşmeleri sisteme girmekle mükellef departmanlarının iş programı bazlı  maliyet takibi yapamadıkları sıkça rastlanan durumlardır. 

İş programının projenin yapısal olarak nasıl imal edilmesi gerektiğini tarif eden ve ağırlıklı olarak işletmelerin proje departmanlarını ilgilendiren çizelge gibi algılanması hatalı iş yapış modellerini beraberinde getirmektedir. Oysaki iş programı proje bazlı imalat gerçekleştiren tüm işletmelerde doğru planlama, doğru bütçe, doğru nakit akışı oluşturulması için olmazsa olmazlardan biridir. 

Navappro İnşaat ERP yazılımı içerisinde yer alan İş Programı geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • MS Project ile iki yönlü entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede mali sisteminiz ve ile iş programınız her zaman birbiyle bağlı kalır. Planlama departmanının yaptığı değişiklikler mali tarafta da izlenebilir hale gelir.
  • İş programını oluşturabilir, daha önce oluşturduğunuz Keşif Kartınızda yer alan pozlarınızı aktiviteler ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede keşif kartı ile oluşan proje bütçenizi zamansal olarak tahakkuk etme dönemlerini izleyebilirsiniz.
  • İş programınızda kullanacağınız kaynaklarınızı aktivitelere bağlayabilir, kaynakların tahakkuk ve ödeme dönemlerini tanımlayabilirsiniz. Bu sayede bir maliyetin ve gelirin ne zaman tahakkuk edeceğini, ödemesinin ne zaman yapılacağını belirlediğiniz için projenin Nakit Akışını anlık olarak izleyebilirsiniz.
  • İş programınızda yer alan aktivitelere mali sisteminizden gerçekleşme kayıtları girebilir, aktivitelerinizin bütçelenen ve gerçekleşen takiplerini yapabilirsiniz
  • Navappro içerisinde yer alan iş programı sihirbazı ile Mahal, İcmal Grubu, Keşif Pozu detayında otomatik olarak aktivite oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.