Microsoft'un ERP'si Dynamics 365 Business Central içerisinde barındırdığı güçlü finansal araçlarla işletmenizi her yönüyle yönetmenize yardımcı olur. Sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde finansal verilerinize bilgisayarınızdan, tabletinizden ve cep telefonunuzdan online erişebilirsiniz.

Dynamics 365 Business Central  tüm dünyada standart hale gelmiş UFRS alt yapısı ile birlikte gelmektedir. UFRS'nin yanında Türkiye VUK mevzuatına uygun hale getirilmiş finansal alt yapısıyla hiç bir uyum sorunu yaşamadan mali süreçlerinizin tamamını yönetmenize yardımcı olmaktadır.

Dynamics 365 Business Central  finansal araçlarının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hesap çizelgeleri

İşletmenin sağlık durumunun etkin bir şekilde izlenebilmesi ve karar alıcılar için değerli girdiler sağlanabilmesi amacıyla muhasebecilere ve finans analistlerine, en önemli işletme verilerini hesap, bütçe, nakit akış hesabı ve maliyet tipi tablolarından filtreleyerek mali raporlar oluşturmalarında yardımcı olacak başta inşaat olmak üzere güçlü bir maliyet ve raporlama yazılımıdır. İzleme ve raporlama yapmak istediğiniz hesapları seçebilir, hesap sıralamasını değiştirebilir ve rakamları çeşitli şekillerde birleştirebilir, hangi sütunların yazdırılacağını ayarlayabilir, hesap tanımlarını değiştirebilir ve ilave notlarla destekleyebilirsiniz.


Ayrıca hesap çizelgeleri çalışma tablosunda seçtiğiniz veriler ile basit hesaplamalar yapabilir, güncel rakamları geçmiş rakamlarla ve bütçelerle karşılaştırabilirsiniz.

Bunu temel alarak büyüklükler, sorumluluk merkezleri ve tarih aralıklarına göre bölünmüş daha gelişmiş raporlar oluşturabilir ve işletmenizin durumuna dair çeşitli açılardan daha derinlemesine bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hesap çizelgesinin hazırlanmasının ardından Hesap Çizelgeleri Genel Bilgileri sayfasını kullanarak doğrudan ürünün içindeki verileri gözlemleyebilir, Excel uygulamasına aktarabilir, hatta Rol Merkezinde çok boyutlu grafik tablo olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik ile kurumsal muhasebe, marjlar ve büyüme üzerinde tam kontrol ve genel bilgi sahibi olabilirsiniz.

Genel muhasebe defteri

Bu ünite bir şirketin genel muhasebe defteri, hesap tablosu, genel yevmiye defteri, KDV araçları, sürekli yevmiye defteri ve kaynak kodlarının hazırlanması ve gönderilmesi için gereken her türlü temel işlevselliğe sahiptir. Aynı zamanda şunları içerir:

 • Kurum içi ve kurum dışı kolay raporlama.
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central için RapidStart Hizmetleri
 • Satış ve satın alma belgeleri onayı.
 • Şirket temel para biriminde gönderme ve raporlama.
 • Çoklu Para Birimi ünitesinin eklenmesiyle ilave bir para biriminde gönderme ve raporlama.
 • Stil sayfaları kullanılarak herhangi bir Microsoft Word veya Microsoft Excel® formatında dışarıya veri aktarma olanağı.• Dış belgelere bağlantı sağlama olanağı.
 • İki dil; ABD İngilizcesi ve Türkçe.
 • Satış ve satın alma belgeleri arşivleme ayarları.
 • Arkaplan gönderme

Tahsisatlar

Ödenek tuşlarını kullanarak genel muhasebe defteri girdilerini tutar, yüzde veya miktara göre birden fazla hesap, departman ve projeye tahsis edin.

Bütçeler

Genel muhasebe hesaplarında bütçelerle çalışın. Bütçe oluşturduktan sonra bütçe farklarını yüzde olarak gösteren bir bakiye yazdırabilirsiniz. Tek seferde birden fazla bütçeyle çalışın. Örneğin yüzde 100 bütçe veya yüzde 110 bütçe ile çalışın. Bütçeler genellikle ilgili genel muhasebe hesapları için dönemsel olarak girilir.

Şirketler Arası Gönderimler

Aynı gönderim sürecinde birden fazla şirket için muhasebeyi yönetin. Şirketler aynı veya birden fazla Microsoft Dynamics 365 Business Central  veritabanında bulunabilir. İş ortağı şirketlere belge gönderilebilir. Kullanıcılar belge akışını Gelen Kutusu/Giden Kutusu özelliği aracılığıyla kontrol edebilir ve işlemler genel muhasebe defteri işlemleri olarak veya alacaklar ve borçlar aracılığıyla tamamlanır; bu da para birimi kullanımını ve doğru mutabakatı mümkün kılar.

Sorumluluk Merkezleri

Kar merkezleri ve/veya maliyet merkezleri ayarlayın. Şirket, özel fiyatlı ve belirli bir sorumluluk merkezi ile ilişkilendirilmiş ürün satabilir. Belirli bir kullanıcıyı yalnızca kullanıcı ile ilgili satış ve satın alma belgelerinin görüntüleneceği şekilde bir sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Kullanıcı, boyutlar ve konum kodları gibi fazladan veriler girerek destek alabilir.

Konsolidasyon

Microsoft Dynamics 365 Business Central  ile şirketleri birleştirin. Şirketler, bir veya daha fazla Microsoft Dynamics 365 Business Central  veritabanından ya da başka dosyadan gelebilir.

Banka Hesabı Yönetimi

Çok yönlü iş ihtiyaçlarınızı farklı para birimleri ile karşılamak için çoklu banka hesapları oluşturun, çalıştırın ve yönetin

Ödeme İşleme 

Ödemeleri satıcılarınıza uygulayın ve banka ödemesi dosyalarını ISO20022/SEPA formatında oluşturun. Ödeme uygulama, istenen ödemelerin işaretlenmesi ve işlenmesi için sade ve sorunsuz bir süreç içerir. Müşterinizin banka hesabından doğrudan para almak için doğrudan banka alımları oluşturun ve banka doğrudan hesap dosyasını ISO20022/SEPA formatında oluşturun.

Banka Mutabakatı

Microsoft Dynamics Business Central  ile ekstrelerinizi içe aktarın ve banka hesabı mutabakatınızı otomatik olarak sağlayın. Banka hesabı defterinizdeki miktarları mutabakat formuna uygulayın ve tüm banka ekstrelerini takip edin.

Sabit Kıymetler

Bina, makine ve ekipman gibi sabit varlıkları takip edin. Ayrıca çeşitli sabit varlık işlemlerini gönderebilirsiniz: alımlar, amortisman, kayıtlar, değer kazanma ve atma. Her bir sabit varlık için, amortismanın hesaplanması için kullanılan yöntemlerin ve diğer koşulların tanımlandığı amortisman defterleri oluşturulur. Yasal gereksinimlere uymak ve vergi ve kurum içi muhasebe amaçlı olarak sınırsız sayıda amortisman defteri oluşturabilirsiniz. Bu bölüm birden fazla amortisman yöntemi kullanması gereken uluslararası şirketler için son derece uygundur.

Maliyet Dağıtım Yönetimi

Maliyet Muhasebesi, bütçelenmiş ve gerçekleşen operasyon, departman, ürün ve proje maliyetleri ile ilgili görülürlük ve bilgi sağlayan etkili bir şirket maliyetlerini kontrol etme yöntemidir. Maliyet Muhasebesi, maliyet bilgilerini genel muhasebe defteri ile senkronize eder ve bilgileri farklı maliyet merkezlerine ve maliyet nesnelerine tahsis eder. Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP içerisinde Bu ünite şunları içerir:

 • Genel muhasebe defterinden maliyetleri aktarın.
 • Dahili ücretleri ve tahsisleri doğrudan Maliyet Muhasebesi maliyet günlüğüne girin ve gönderin.
 • Maliyet tahsisat kartları üzerinde tekrarlanan tahsisat maliyetlerini tanımlayın ve toplu iş olarak yürütün.
 • Tahsisatlar geri alın.
 • Bütçeleri maliyetlendirin ve maliyet bütçesi girişlerini geçerli girişlere aktarın.

Cari, Avans, Kesinti Yönetimi

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP Müşteri, Satıcı kartları için deftere nakil gruplarında tek muhasebe hesap kodu bağlantısına izin vermektedir. Bu durum özellikle Taşeron ve işverenlerin yönetiminde veya siparişe bazlı çalışma yapılan tedarikci/müşterilerin cari, avans ve kesinti hesapları için ayrı kartlar açılmasına neden olmaktadır. Sonrasında bir tedarikçi/müşteri için rapor alınırken kartların birleştirilmesi, hareketlerin bir arada izlenmesi için çok fazla efor sarfedilmektedir.

Taşeronların, işverenlerin,  tedarikçilerin tek kart üzerinden takiplerinin yapılması, Cari (120, 320 Hesaplar), Avans (159, 340 Hesaplar), Kesinti (126, 326 Hesaplar) işlemlerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla Navapp Tr lokalizasyonu içerisinde ek geliştirmeler yapılmıştır. Yapılan bu geliştirmelere ile Müşteri ve Satıcı Deftere Nakil gruplarına Cari, Avans ve Kesinti için muhasebe bağlantı alanları eklenmiştir.

Yevmiye Defteri içerisine ilgili kartların Cari, Avans ve Kesinti türlerinden hangisi için işlem yapıldığını gösteren Defter Türü alanı eklenmiştir. Yevmiye defterinden seçilen değere göre Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP gerekli muhasebe deftere nakil işlemlerini yapmaktadır.

Yukarıda tarif edilen geliştirmeler kapsamında Müşteri ile Satıcı Kartlarını çoklamadan Cari, Avans, Kesinti hesap takipleri yapılabilmekte, Taşeron, İşveren, Tedarikci ve Müşteriler ile mutabakatlar daha hızlı yapılmaktadır.

Uzun/Kısa Dönem Yönetimi

Muhasebenin temel kavramlarından olan Dönemsellik ilkesi gereği, Tek Düzen Hesap Planı yönetimi ve VUK’na göre Uzun Dönem Hesaplarının yönetimi önem arzetmektedir. Müşteriler (120-220), Satıcılar(320-420), Kambiyo Senetleri(121-221), Krediler(300-400) uzun dönemi olan hesaplara örnek olarak gösterilebilir.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP içerisinde yer alan Navapp TR lokalizasyon paketi içinde yer alan geliştirmeler ile Müşteri Kartları, Satıcılar, Kambiyo Modülü ve Finans Kartları için Kısa Dönem hesapların yanında Uzun Dönem hesapları da tanımlanabilir hale getirilmiştir.

Uzun Dönem hesapların yönetimi için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Mevcut Mali Yılın Sonrası ve İşlem Tarihinden İtibaren Bir Yıl.

 • Mevcut Mali Yılın Sonrası
  Bu yöntemde yapılan işlemdeki Son Tarih bilgisine bakılarak , Son Tarihin mevcut mali yılın sonrasında olup olmadığı kontrol edilir. Bu yöntemde ilgili işlemin Son Tarihi mevcut mali yılın sonrasına denk geliyorsa (İşlemin Deftere Nakil Tarihi 2012 yılı, Son Tarihi ise 2013 yılına denk geliyorsa) işlemde kullanılan deftere nakil gruplarındaki Uzun Dönem Hesapları çalışacaktır.
 • İşlem Tarihinden İtibaren Bir Yıl
  Bu yöntemde yapılan işlemdeki Son Tarih bilgisine bakılarak, Son tarihin üzerinden 1 yıl geçip geçmediği kontrol edilir. Bu yöntemde ilgili işlemin Son Tarihi , deftere nakil tarihinden bir yıl sonraya denk geliyorsa (İşlemin Deftere Nakil Tarihi 10.01.2012, Son Tarihi ise 10.01.2013 sonrasına denk geliyorsa) işlemde kullanılan deftere nakil gruplarındaki Uzun Dönem Hesapları çalışacaktır.

Tevkifatlı Fatura

KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV Tevkifatlı Satınalma ve Satış Faturalarının Navision’da muhasebeleştirilmesi , KDV beyannameleri için raporların hazırlanabilmesi amacıyla Tevkifatlı Fatura geliştirmesi yapılmıştır.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP Navapp TR lokalizasyon paketi içerisinde yer alan Tevkifatlı Fatura geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Tevkifatlı satınalma ve satış faturalarını kayıt edebilir, muhasebesel kayıtlarını gerçekleştirebilirsiniz.
 • Tevkifatlı satış ve satın alma faturalar için tevkifat raporları alabilirsiniz. Bu raporları KDV beyanname hazırlama dönemlerinde kullanabilirsiniz.

Ödeme Planı

Ülkemizde taksitli olarak borçlanma sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Tedarikçiler rekabette öne geçmek amacıyla müşterilerine uzun döneml, parçalı ödeme planları sunmaktadırlar. Yurtdışında kullanılmayan bu yöntem, ülkemizde satışın cazip hale getirilebilmesi için kullanılmaya devam edilmektedir. Microsoft Dynamics 365 BC içerisinde taksitli satış uygulaması bulunmamaktadır. Navapp TR lokalizasyon paketi içerisinde yer alan Ödeme Planı geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Satın alma ve satış evraklarınız için taksitli ödeme planları oluşturulabilir.
 • Satın alma ve satış faaturaları deftere nakledildiğinde müşteri/satıcı ekstrelerine tutarlar taksitler halinde kayıt edilebilir. Bu sayede yaşlandırma raporları ilgili taksit vadelerine göre hazırlanabilir.
 • Ödeme planında kullanılan vade hesaplama başlangıç noktası olarak, sipariş , irsaliye ve fatura tarihleri kullanılabilir.

Ödeme Talebi

Finans departmanı yapacakları ödemeler için çalışmalarını tamamlayıp ödeme talep formları haızrlamaktadır. Hazırlanan ödeme talepleri yetkili mercilere onaya çıkarılmakta verilen onay sonrasında ise ödemeninm yapılacağı bankaya talimat olarak gönderilmektedir.

Ödeme talepleri hazırlanırken  açık olan faturaların tespiti, tedarikçilerin/taşeronların mevcut açık bakiyelerin vadelerine göre yaşlandırılması finans departmanının zamanını alan konular olarak öne çıkmaktadır.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP Navapp TR lokalizasyon paketi içerisinde yer alan Ödeme Talebi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Tedarikçilerin/taşeronların açık faturalarına doğrudan ulaşabilir, henüz ödenmemiş faturalar için ödeme talepleri oluşturarak fazla ödemeleri engelleyebilirsiniz. 
 • Hazırlanan ödeme taleplerinden banka talimatları yazdırabilir, bankalara e-posta ile gönderimini sağlayabilirsiniz.
 • Belirli bir faturaya bağlı olmayan avans ödemeleri için manuel veri girişi yapılabilir.
 • Ödeme taleplerine iş akışları bağlayabilir, ödeme taleplerini onay rotasından geçirebilirsiniz.
 • Banka tarafından ödemesi gerçekleşen ödeme talepleri muhasebeye aktarılabilir, bu sayede manuel veri tekrarı engellenmiş olur.

Teminat Yönetimi

İşletmeler ticari faaliyetlerini yürütürken, ticari hayatlarını güvence altına almak için iş yaptıkları karşı işletmeden Teminat talebinde bulunabilir. Teminatlar, mektup, çek, senet veya nakit olabilmektedir. 

Teminatı veren ve alan işletme teminatın takibini yapmak için hesap planında 900 lü hesapları kullanarak kayıtları yapmaktadır. Muhasebesel kayıtlarda sorun yaşanmazken, uzun vadede teminatların çok sayıda olması, teminatların vade tarihlerine göre süre sonunda geri alınması gerekliliği gibi konular işletmeleri zorlamaya başlamıştır.

İnşaat sektöründe yer alan işletmeler de durum biraz daha karmaşıktır. Çoğunlukla taşeron marifetiyle iş yapan işletmelerde taşeronlarından alınması gereken teminatlar, işverenine verilmesi gereken teminatlar, süre sonlarında bu teminatların takip edilmesi çalışanları zorlamaktadır.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP Navapp TR lokalizasyonu içerisinde yer alan Teminat Yönetimi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Alınan ve verilen teminatlar için teminat kartları tanımlayabilir, teminatları geçici,avans,kesin olarak sınıflandırabilirsiniz.
 • Teminatların taranmış pdf görüntülerini teminat kartlarına bağlayabilirsiniz.
 • Süreli teminatlar için vade sonları belirleyebilir, vade sonları için uyarılar oluşturabilirsiniz.
 • Alınan ve verilen teminatlar için muhasebe kayıtları oluşturabilirsiniz.

Kredi Yönetimi

İşletmeler ticari faaliyetlerini iyileştirme, makine teçhizat alımı veya farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla kredi kullanımı yapmaktadır. Kullanılan krediler muhasebesel olarak kayıt altına lınmakta, finans departmanları tarafından ödeme vadelerine göre izlenmektedir.

Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP Navapp TR lokalizasyon paketi içerisnde yer alan Kredi Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Kullanılan kredileri vadelerine göre muasebesel olarak kayıt altına alınabilir. Kredi vadelerinin uzun döneme denk gelen bölümleri iiçin uzun dönem hesapları kullanılarak muhasebsel kayıtlar gerçekleşir.
 • Kredilerin vade tarihleri kayıt altına alınır nakit akış tablolarına tutarlar yansıtılabilir.
 • Kredilerin ödeme planları doküman olarak kredi kartlarına eklenebilir.
 • Dövizli kredilerin dönemsel kur değerleme işlemleri otomatik olarak yapılır. Bu sayede manuel olarak kur değerleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.