Üretim hattınıza ait tüm süreçleri Business Central Üretim Yönetimi modülü ile yürütün. İş Merkezleri, Makine Merkezleri ile kapasiteleri ayarlayın. İş emirleri ile üretim hattınıza üretilecek ürünler hakkında bilgi verin. MRP ile ihtiyacınız olan malzeme tedariğini en optimum duruma getirin. MPS ile Siparişleri, üretim tahminlerini dikkate alarak üretim emirlerini planlayın. 

Ürün reçeteleri, Stok tüketimleri ve üretim hareketleri ile stoğunuzu kontrol altına alırken, maliyet muhasebesini yönetin.

Üretim Malzeme Listesi

Malzeme listeleri oluşturun ve standart maliyeti hesaplayın.
Diğer Üretim bölümlerinin konfigürasyonu için gereklidir.

Çevik İmalat

Bu bölüm ile Becerikli Üretim, Tedarik Planlama ve Kapasite Planlama bölümlerini çalıştırabilirsiniz.

Sürüm Yönetimi

Üretim malzeme listesi ve yönlendirmelerin farklı modellerini oluşturun ve yönetin. Çoklu yöneltme modelleri ayarlamadan önce Temel Kapasite Planlama bölümünü satın almanız gereklidir.

Temel Tedarik Planlama

Ana üretim planlama ve malzeme gereksinimleri planlama desteği ile talebe göre malzeme gereksinimlerini planlayın.
Şunları içerir:
• Otomatik üretim emirleri ve satın alma emirleri.
• Arz ve talebin hızlı ve kolay bir şekilde dengelenmesi için eylem mesajları.
• Toplu ve özel malzeme gereksinimi planlama.
• Üçüncü kişiler tarafından üretilmekte veya satılmakta olup olmadıkları kaydı da dahil olmak üzere öğelerin kendi yeniden sipariş ilkesi ayarları.

Temel Kapasite Planlama

Üretim sürecine kapasite (çalışma merkezi) ekleyin. Yönlendirmeler ayarlayın ve bunları üretim emirlerinde ve malzeme gereksinimleri planlamada kullanın. Yükleri ve kapasite görev listesini görün.

Sonlu Kapasite

Kapasite kısıtlamasına tabi kaynaklar için somlu yüklemeyi yönetin. Kapasite kısıtlamaları dikkate alınır ve belirli bir dönem içinde beklenebilecek kapasiteyi aşan işler herhangi bir çalışma merkezine atanmaz. Bu, optimizasyon gerektirmeyen basit bir araçtır. Sipariş Taahhüdü bölümü ile birlikte kullanıldığında Sonlu Yükleme, sistemin taahhüt kapasitesini (CTP) hesaplayabilmesini sağlar.

Kapasite Yönetimi

Kapasite ve satışı planlayın ve kaynak kullanım istatistiklerini ve karlılığını yönetin. Planınızı ihtiyaç duyduğunuz detay seviyesi ve süre ile bir takvim sisteminde oluşturun. Ayrıca kaynak kullanımını izleyip her bir kaynağınız için genel bir kaynak kullanım kapasitesine erişebilirsiniz. Böylece siparişlerinizi, tekliflerinizi kolay ve doğru şekilde planlayabilirsiniz.

Çoklu Maliyet

Kaynaklar ve kaynak grupları için alternatif maliyetleri yönetin. Maliyetler sabit veya ilave bir yüzdeyle ek olarak da ilave sabit maliyete göre olabilir. İhtiyaç duyduğunuz sayıda iş tipi tanımlayın.

Makine Merkezleri

Üretim sürecine kapasite olarak makine merkezi ekleyin.