0%

Sipariş/İrsaliye/Fatura

*Bu yazı tahmini 3 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

Sipariş, İrsaliye ve fatura süreçlerinizi kontrol altına alın, bütçeniz ile kontrol edin, onay rotasından geçirin.

İşletmelerin satın alma süreçleri Sipariş, İrsaliye ve faturalama süreçleriyle sonlandırılır. İşletmelerin satın alma süreçlerinin kontrol altına alınabilmesi için etkin bir Sipariş Yönetimi kurgulanmalıdır. İşletmenin tedarik süreçlerinde doğru malzeme, hizmet ve makine alımlarının zamanında yapılması projelerin zamanında tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

Siparişlerin izlenmesi, teslim zamanlarına göre malzeme, makine, hizmet alımlarının planlanması, teslim alınan siparişlerin kayıt altına alınması açık olan siparişlerin takibini kolaylaştırır.

İrsaliyeler yardımıyla alınan teslimatlar işletmenin envanter yönetimine kayıt edilir. Faturalar yardımıyla teslimatlar için maliyetler ve muhasebesel kayıtları oluşturulur.

 Tüm bu satın alma süreçlerinin tek bir çatı altında toplanması işletmenin tedarik sürecini güçlendiren, uygun fiyatlı ve kaliteli ürün tedarik etmesine yardımcı olmaktadır.

Navappro İnşaat Yönetimi yazılımı içerisinde yer alan Sipariş/İrsaliye/Fatura geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Satın alma siparişleri, Teklif Değerlendirme formları üzerinden onaylanmış teklifler üzerinden oluşturulabilir. Bu sayede talep edilen ürünün tekrar tekrar manuel veri girişi yapılmasına gerek kalmaz.

 

  • Oluşturulan satın alma siparişlerine iş akışlarına bağlanarak işletme içerisinde onay rotasından geçirilebilir. Bu sayede onaysız siparişlerin irsaliye ve fatura süreçlerine dahil olması engellenir.

 

  • Siparişler üzerinden alımların süreleri, teslimat miktarları izlenebilir. Bu sayede açık olan henüz teslim alınmamış malzeme, makine ve hizmetler izlenebilir.

 

  • Siparişlere tanımlanan ödeme şartları aracılığıyla işletmenin nakit akışına veri akışı sağlanabilir.
 
  • İrsaliyeler yardımıyla açılan siparişler üzerinden gerçekleşme kayıtları girilebilir. Bu sayede teslim alımların depolara girişi yapılır.

 

  • Fatura girişleri yapılırken bir sipariş ile kapatılması gerektiğinden faturanın doğru maliyet ile alınıp alınmadığı siğarişler üzerinden kontrol edilebilir.
 
  • Siparişlerde oluşabilecek değişiklikler arşivlenebilir. Bu sayede bir siparişin üzerinde zaman içerisinde yapılmış olan düzenlemeler geriye dönük izlenebilir.
 
  • Sipariş satırları projelerin aktivite, mahal ve pozları ile ilişkilendirilebilir. Bu sayede projeler için açılmış olan siparişler izlenebilir, beklenen siparişler raporlanabilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim