0%

Teklif Değerlendirme

*Bu yazı tahmini 1 dakika 22 saniye okuma süresine sahiptir.

Tedarikçilerden topladığınız teklifleri karşılaştırın, onaya sunun, kabul edilen teklifi siparişe dönüştürün.

Uygun fiyat ile, istenen kalitede malzeme, makine, hizmet alımı yapılmasında toplanan tekliflerin değerlendirilmesi önemlidir. Günümüzün rekabetçi ortamında  uygun maliyet ve kalite ile satın alma yapılması işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Projelere yapılan alımların uygun maliyetler ile yapılması projelerin bütçesi içerisinde kalmasını sağlamaktadır. İleride verilecek olan proje tekliflerinin doğru tahmin edilmesine yardımcı olacaktır.

Kurumsal Satınalma Yönetimi  içerisinde yer alan Teklif Değerlendirme geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • Tedarikçilerden toplanan teklifler teklif değerlendirme formlarına aktarılır. Bu sayede değerlendirme anında veri tekrarı engellenir.
 
  • Teklif değerlendirme formları iş akışlarına bağlanarak onay rotalarından geçirilebilir.
 
  • Teklif değerlendirme formlarında geçmişte gerçekleşen satın alma fiyatlarına ulaşılabilir.
 
  • Teklif değerlendirme formları üzerinden tercih edilen alımlara ait sipariş formları oluşturulabilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim