0%

e-mutabakat

*Bu yazı tahmini 1 dakika 5 saniye okuma süresine sahiptir.

Mutabakatlarınız için e-postalar gönderin, portal aracılığıyla mutabakat sonuçlarınızı toplayın, kayıt altına alın.

işletmeler cari hesap mutabakatlarını kağıt ortamında aldıkları raporları faks veya e-posta yoluyla ilgililere göndererek yürütmektedirler. Günümüzde e-dönüşüm başdöndürücü bir şekilde devam etmektedir. İşletmeler bu hızlı dönüşüme uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Navapp e-mutabakat geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • ​Müşteri ve satıcılarınız için e-mutabakatlar oluşturabilir, e-posta yoluyla ilgililere bilgilendirme gönderebilirsiniz.

 

  • İlgililer, kendilerine gönderilen e-postalar içerisindeki kısayol ile e-mutabakat portaline bağlanabilir, mutabakat ve ekstre raporlarına ulaşabilir, çıktılarını alabilir.

 

  • e-mutabakatlarınızı portalde yayınlanabilir, ilgililerin cevaplarını kayıt altına alabilirsiniz.

 

  • e-mutabakat cevaplarına Navision içerisinden ulaşıp raporlayabilirsiniz.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim