0%

E-Mutabakat

*Bu yazı tahmini 1 dakika 4 saniye okuma süresine sahiptir.

İşletmeler cari hesap mutabakatlarını kağıt ortamında aldıkları raporları faks veya e-posta yoluyla ilgililere göndererek yürütmektedirler. Günümüzde E-dönüşüm başdöndürücü bir şekilde devam etmektedir. İşletmeler bu hızlı dönüşüme uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Navapp E-mutabakat geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • ​Müşteri ve satıcılarınız için e-mutabakatlar oluşturabilir, e-posta yoluyla ilgililere bilgilendirme gönderebilirsiniz.

 

  • İlgililer, kendilerine gönderilen e-postalar içerisindeki kısayol ile e-mutabakat portaline bağlanabilir, mutabakat ve ekstre raporlarına ulaşabilir, çıktılarını alabilir.

 

  • e-mutabakatlarınızı portalde yayınlanabilir, ilgililerin cevaplarını kayıt altına alabilirsiniz.

 

  • e-mutabakat cevaplarına ulaşıp raporlayabilirsiniz.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim