0%

Satın alma yönetimi

*Bu yazı tahmini 7 dakika 23 saniye okuma süresine sahiptir.

İ

Alternatif Sipariş Adresleri

Satıcı siparişlerini yönetmek için birden fazla saha varsa ana iş adresine ek olarak çoklu adresler ayarlayın. Bu ek konumlar satın alma siparişi veya fatura oluşturulurken satın alma temsilcisi tarafından seçilebilir.

Temel Borçlar

Satıcı tablosu oluşturun ve güncel tutun, satın alma işlemlerini günlüğe gönderin ve borçları yönetin. Satıcı tablosunu içerir ve genel muhasebe defterini kullanarak satıcı muhasebe defteri kayıtları girebilmenizi sağlar. Çoklu Para Birimi ile bölümü ile birlikte kullanarak her satıcı için birden fazla para biriminde satın alma işlemlerini gönderin ve alacakları yönetin. Çözüm için satıcı tablosu gerektiğinde her zaman bu ünite kullanılır. Genel Muhasebe Defteri ve Envanter ile entegredir ve diğer Satın Alma ve Borçlar ünitelerinin konfigürasyonu için gereklidir. Bu bölümde Satın Alma Faturalandırma da sık kullanılır.

Doğrudan Teslimatlar

Sipariş sevkiyatlarını ürünleri fiziksel olarak stok tutmayıp satıcıdan yönlendirin. Sipariş maliyetleri ve karını takip edin.Doğrudan sevkiyat süreci görev gönderme dahili sekansını kontrol eden satış ve satın alma siparişlerinin otomatik olarak bağlantılandırılması ile desteklenir.

Satın Alma Faturalandırma

Satın alma faturaları ve satın alma kredi notlarını düzenleyin, gönderin ve yazdırın. Bu bölüm Genel Muhasebe Defteri ve Envanter ile entegredir.

Satınalma Sipariş Satırı Bazında İndirim

Minimum miktar, ölçüm birimi, para birimi, ürün modeli ve dönem gibi parametrelere göre satıcılar ile müzakere etmiş olduğunuz çoklu ürün satın alma fiyatı indirimlerini yönetin. En yüksek indirime göre en iyi birim maliyet, sipariş detayları tarafından satın alma hattı indirim tablosu koşulları karşılandığında satın alma hattı için birim maliyet hesaplanır.

Satın Alma Fatura İndirimleri

Fatura indirimlerini otomatik olarak hesaplayın. İndirim, faturanın büyüklüğüne göre farklı minimum miktarlar (ayrıca farklı para birimlerinde) ve farklı oranlarla satıcıdan satıcıya değişebilir. İndirim ürün hatlarına göre hesaplanır ve faturanın net toplamının parçası haline gelir.

Satınalma Sipariş Satırı Bazında Fiyatlandırma

Minimum miktar, ölçüm birimi, para birimi, ürün modeli ve dönem gibi parametrelere göre satıcılar ile müzakere etmiş olduğunuz çoklu ürün satın alma fiyatlarını yönetin. En düşük seviyedeki en iyi birim maliyet, sipariş detayları tarafından satın alma fiyatı tablosu koşulları karşılandığında satın alma hattı için birim maliyet getirilir.

Satın Alma Emri Yönetimi

Satın alma tekliflerini, taslak siparişleri ve satın alma siparişi süreçlerini yönetin. Satın alma siparişi oluşturma doğrudan satın alma faturasından farklıdır. Kullanılabilir miktar, satın alma siparişi hattına miktar girildiğinde ayarlanır ancak fatura gönderilene kadar etkilenmez. Bu bölümü kullanarak:

Kısmi makbuzları yönetin.
• Makbuzla faturayı ayrı ayrı oluşturun ve satın alma
siparişi için ön ödeme faturaları oluşturun.
• Satın alma aşamasında teklifleri ve taslak siparişleri kullanın.
(Teklifler ve taslak siparişler envanter rakamlarını etkilemez.)

Satın Alma İade Emri Yönetimi

Kendi şirketinizin yanlış veya hasarlı ürünlerini tazmin etmek için satın alma iade emri oluşturun. Ürünler daha sonra satın alma iade emrinden alınabilir. Kısmi iade sevkiyatları oluşturabilir veya iade sevkiyatlarını tek kredi notunda birleştirebilir ve satın alma iade emirlerini yenileme iade emirleriyle bağlantılandırabilirsiniz.

Talep Çalışma Sayfası

Talep Çalışma Tablosunu kullanarak tedarik planlama sürecini otomatik hale getirin. Ürüne mevcut ile gelecekteki talebin yanı sıra minimum ve maksimum miktarlarla, tekrar sipariş miktarları gibi parametrelere göre envanterin alımlar ve transferlerle yenilenmesi için optimum tavsiyeleri oluşturun. Planlama etkisinin genel grafik görünümünü oluşturun ve kullanıcının plan uygulanmadan önce sürükle-bırak yöntemiyle planı değiştirmesini mümkün kılın.
Alternatif olarak optimizasyon dikkate alınmadan her türde talep için sipariş temelinde tedarik planlamanızı mümkün kılan ve basit bir tedarik planlama aracı olan Sipariş Planlamayı kullanın.

Analiz Raporları

Özellikle satış, satın alma ve ürün portföyü yönetiminden sorumlu şirket karar alıcıları için sistemden günlük kararları için gereken bilgileri almalarını mümkün kılan etkin ve esnek bir yöntem sağlayın. Ürün girişleri üzerine oluşturulan bu bölüm; müşteriler, ürünler ve satıcılar gibi analiz öğelerinin ihtiyaçlara göre eklenmesini ve birleştirilmesini mümkün kılar. Yapabilecekleriniz:
• Rakamları miktar ve tutar olarak sağlayın ve dönemlere ve bütçeye göre karşılaştırın. Rakamlar formüle aktarıldığında şirket performansının göstergesi olarak kullanılabilirler.
• Sorunun nedenine ulaşmak için araştırma yapın.

• Satış dinamiklerini görün, stok sirkülasyonunu analiz edin, müşterilerin satın alma davranışlarını değerlendirin, trendleri belirleyin, ürün teklifleri, fiyatlar ve satıcıları tekrar değerlendirin ve bilgi temelli kararlar alın.

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim