0%

Navappro İnşaat ERP

İnşaat projelerinizin yönetiminde etkin çözüm

*Bu yazı tahmini 5 dakika 39 saniye okuma süresine sahiptir.

Dynamics365BC üzerinde dikey çözüm olarak geliştirilmiş Navappro Proje Yönetim Çözümü İnşaat şirketlerine ne fayda sağlıyor?

Dynamics 365 BC üzerinde dikey çözüm olarak geliştirilmiş Navappro Proje Yönetim Çözümü İnşaat şirketlerine ne fayda sağlıyor?

 

 • Navappro Proje Yönetim çözümü Dynamics 365 BC üzerinde geliştirilmiş bir proje yönetim çözümüdür bu nedenle, Dynamics 365 BC’nin  Muhasebe, Finans, Satınalma, Satış Pazarlama, Envanter Yönetimi gibi diğer tüm modülleri ile beraber çalışır.

 

 • Navappro web tabanlı bir uygulamadır, platform bağımsız olarak çalışır. IOS veya Android cihazlarınıza indirebileceğiniz uygulamalar ile internete bağlı olduğunuz her yerden işinize her zaman bağlı kalırsınız.

 

 • Malzeme, Kaynak, Makine/Ekipman, Genel Gider tanımlarınızı yapar, bu kaynakların tümü için rayiç maliyetler belirleyebilirsiniz.

 

 • Birim Fiyat Analiz kütüphanelerinizi oluşturabilir, kaynakların rayiç bedelleri ile analiz yapabilirsiniz, her bir analizin Malzeme, İşçilik, Genel Gider ayrımlarını izleyebilirsiniz. Zaman içerisinde kullanılan kaynakların maliyetlerinin Dynamics 365 BC üzerinde yenilenmesi durumlarında analizlerinizi güncel maliyetler ile yenileyebilirsiniz.

 

 • Projenizin bütçesini keşif (BOQ) formatında girebilir, Poz numaralarını tanımlayabilir, öncesinde yaptığınız Birim Fiyat Analizlerinizi pozlara bağlayarak maliyet çalışması yapabilirsiniz.

 

 • Proje bütçesinde oluşan değişimleri Keşif Değişim Formları aracılığıyla gerçekleştirir, keşfinizin zaman içerisindeki değişimlerini izleyebilirsiniz.

 

 • Hazırladığınız Keşif tablonuza imalat grubu, Malzeme, Kaynak, Makine gibi farklı gruplarda kar oranları ekleyerek satış tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

 • Satış Tekliflerinizi İşveren Sözleşmesine aktarabilir, manuel olarak sözleşme tanımı yapmadan kurtulursunuz.

 

 • Proje Keşfinde (BOQ) yer alan pozları kendiniz imal edebilir veya alt taşeronlara iş olarak dağıtabilirsiniz. Taşeron Sözleşmelerini pozlara bağlar ve manuel iş yükünden kurtulursunuz.

 

 • İşveren ve Taşeron Sözleşmelerine bağlı olarak imalat kayıtlarını oluşturur, hakkedişleri kayıt altına alır, her hakedişin Ceza, Kesinti tanımlarını kayıt altına alabilirsiniz. Tüm hakkedişlerinizi otomatik muhasebeleştirir bu sayede proje bütçenizin gerçekleşme kayıtlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.Tüm süreç muhasebeye entegre olduğundan ayrıca muhasebe departmanının hakkediş faturaları, kesinti iade faturaları, avans ve kesinti hesaplarını manuel muhasebeleştirmesine gerek kalmaz, şantiye ve merkez ofis arasında uyumlu çalışmayı tesis edersiniz.

 

 • Taşeron Sözleşmelerinde yaşananan miktar ve fiyat değişimlerini Taşeron Sözleşme Değişim Formları ile kayıt altına alır, izlenebilirliği üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

 

 • İşveren Sözleşmelerinde yaşanan miktar ve fiyat değişimlerini İşveren Sözleşme Değişim Formları ile kayıt altına alır, izlenebilirliği üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

 

 • Maliyet Muhasebesi kurgunuzu Keşif Pozu, Mahal, Aktivite bazında kurgulayabilir, projenizi istediğiniz seviyede bütçeleyip gerçekleşenleri izleyebilirsiniz.

 

 • Ms Project ve Primavera entegrasyonu ile iş programınızı Keşfinizle entegre edebilir, tahakkuk ve nakit bütçelerinizi oluşturabilirsiniz.

 

 • Envanter yönetimi modülünde imalata dahil edilen malzemeleri Poz, Aktivite, Mahal bazında tüketebilir, gerçekleşme kayıtlarını izleyebilir, Muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

 

 • Sahada çalışan ekipleriniz için puantaj kayıtları tutabilir, Poz, Aktivite ve Mahal bazında AdamXSaat bilgisini izleyebilir, bu bilgilere göre çalışanlarınızın Bordro maliyetlerini dağıtabilirsiniz.

 

 • Sahada ihtiyaç duyulan malzemeleri Talep Kartları ile toplayabilir Satınalma Departmanına iletebilirsiniz.

 

 • Satınalma Departmanı talepleri analiz edebilir, gelen talepleri gruplayarak teklifleri toplar ve Teklif Değerlendirme Formları ile uygun olanları Siparişe Dönüştürebilirsiniz.

 

 • Keşif, Taşeron Sözleşmesi, İşveren Sözleşmesi, Taşeron Hakedişi, İşveren Hakedişi, Değişim Formları, Talep, Teklif Değerlendirme gibi tüm formlara iş akışı bağlayabilir, onay süreci sonrasında sonraki adıma geçmesini sağlayabilirsiniz.

 

 • Dynamics 365 BC ve Navappro ile departmanlarınız birbiri ile uyumlu çalışır, sahada gerçekleşen operasyonel süreçler ile merkez ofis her zaman bağlantıda kalır. Bu sayede Mali Sistem(Muhasebe, Finans, Satınalma, Satış, Depo, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye, bordrolama için ayrı bir yazılım, saha için ayrı bir yazılım konumlandırılmasına gerek duyulmaz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
Size özel tekliflerimiz ve çözüm önerilerimiz için bize bilgilerinizi bırakın…
Sizi bilgilendirelim