İhzarat Yönetimi

Proje bazlı işlerde, yapılacak olan imalat taşerona malzemeli veya malzemesiz olarak yaptırılabilir. İşin malzemeli olarak taşerona yaptırıldığı durumlarda, malzeme işverenin onayıyla önceden alınıp şantiyede depolanabilir. Malzemenin önceden alınıp şantiyede depolama işlemine ihzarat denir.

İhzarat çalışma mantığında taşeron malzemeyi tedarik eder ve sahaya indirir. Sahaya indirilen malzeme için imalat yapılmadan işveren tarafından taşerona malzemenin parası ödenir. İmalat yapılmaya başlandığı andan itibaren taşeronun yaptığı hakediş bedelinden imalata girmiş olan malzemenin bedeli düşülerek taşerona ödeme yapılır.

Navappro İnşaat Yönetimi yazılımı içerisinde yer alan İhzarat Yönetimi geliştirmesi ile aşağıdaki süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

  • İşveren ve taşeron sözleşmelerinde ihzarat tanımlamalarını yapabilirsiniz. Bu sayede ihzaratın hangi sözleşme kalemleri için gerekli olduğu tanımlanabilir. İhzaratın nasıl kesileceği hakkında ön tanımlamalar yapılabilir.
  • İşveren ve hakediş sözleşmelerinde ihzarat kesintilerini sözleşmede belirlenen tutarlara göre takip edebilirsiniz.
  • İşveren ve taşeron hakedişlerinde oluşan ihzarat tanımları için muhasebesel kayıtları yapabilirsiniz.