27 Nov
27Nov

Navappro Proje Yönetimi Çözümü, Demirbaş Yönetimi, Kurumsal Satın Alma Süreci, Stok Yönetimi Kaynak Planlaması, Proje Yönetimi, Bütçe, Finans, Sözleşmeler, İmalat Özetleri, Taşeron Yönetimi (Sözleşmeler, Hakedişler, Teminatlar, v.s ), İşveren Yönetimi (Sözleşmeler, Hakedişler, Teminatlar, v.s), Proje Keşifleri, Fiyat Teklifi, Birim Fiyat Analizleri, Poz Bazında İmalat Takibi, Aktivite Bazında İmalat Takibi,İş Programı, Ms Project Entegrasyonu, Maliyet Muhasebesi gibi fonksiyonların entegre olarak işlemesi; proje, taahhüt ve inşaat şirketlerindeki iş süreçlerinin en etkin şekilde yönetilebilmesi için vazgeçilmez gereksinimlerdir.


Bütün bu sektörel gereksinimleri karşılayabilen Navappro Proje Yönetimi Çözümü, Business Central ERP platformu üzerinde çalışan bir üst katman olarak geliştirilmiştir.


Navappro proje yönetimi çözümü ile proje şirketlerinin tüm birimleri için ortak bir çalışma platformu sağlanmakta ve doğru zamanda, doğru kaynaklarla süreçlerin işletilmesi ve maliyetlerin kontrol edilmesi için gerekli altyapı sağlanmaktadır.


İnşaat ve Proje Yönetimi konusunda uctan uca çözümler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Navappro İnşaat Taahhüt ve Proje Yönetimi 


Temel Özellikler

* Navision ERP sisteminde yer alan tüm modüller ile bütünleşik yapı.

* İnşaat, Taahhüt ve Proje Şirketleri için komple çözüm.

* Proje Keşif Listeleri Yönetimi

* Proje Keşif Değişim Formlarının Yönetimi

* Birim Fiyat Analizlerinin yönetimi

* Proje Fiyat Teklifi Oluşturma

* Keşif Pozu, Aktivite Bazında Maliyet Muhasebesi

* İş Programı Entegrasyonu ( MS- Project, Primavera)

* Taşeron Yönetimi (Sözleşme, Hakediş, Teminat, Avans, Kesinti)

* Taşeron Sözleşmesi Değişim Yönetimi

* İşveren Yönetimi (Sözleşme, Hakediş, Teminat, Avans, Kesinti)

* İşveren Sözleşmesi Değişim Yönetimi

* Gayrimenkul Satış Yönetimi

* Gayrimenkul Kiralama Yönetimi

* Proje Bütçesi Yönetimi

* Proje Nakit Akış Yönetimi

* Kurumsal Satınalma Süreci ( Talep, Teklif İstek, Teklif Toplama, Teklif Değerlendirme)

* Sorumluluk Merkezleri kavramı ile şantiye bazında veri girişi güvenliğinin sağlanması.

* Firma Tercihlerine göre, süreçlerin kolayca uyarlanabildiği esnek mimarı.

* Zengin raporlama seçenekleri.

* Kriterleri kullanıcı tarafından tümüyle parametrik olarak tanımlanabilen, dinamik analiz araçları.

* MS-Word, MS Excel, MS-Outlook, MS-Project gibi Microsoft Office Sistem programları ile entegrasyon.